Arviomuistio sähköpotkulautailua ja mikroliikkumista koskevista ratkaisuvaihtoehdoista lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2023 12.07 | Julkaistu suomeksi 22.3.2023 klo 17.12
Tiedote
Kaupunkipyöriä ja sähköpotkulautoja parkkeerattuna riviin Helsingissä. Kuva: LVM
Kaupunkipyöriä ja sähköpotkulautoja parkkeerattuna riviin Helsingissä. Kuva: LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja sähköpotkulautailua ja mikroliikkumista koskevia ratkaisuvaihtoehtoja käsittelevästä arviomuistiosta. Lausuntokierros on käynnissä 2.-31.3.2023.

Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa arviomuistiossa käsitellään mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja tunnistettuja haasteita sekä esitellään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Mikroliikkumisella tarkoitetaan tavallisten ja sähkömoottorilla varustettujen polkupyörien sekä kevyiden sähköajoneuvojen, kuten sähköpotkulautojen käyttämistä liikkumiseen. Arviomuistio on laadittu osana liikenneturvallisuusstrategian täytäntöönpanoa, ja työtä on tehty mikroliikkumisen verkostossa.

Yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ja polkupyörät ovat vakiinnuttaneet asemaansa liikennepalveluiden joukossa, sillä ne tarjoavat vaivattoman, joustavan ja nopean tavan liikkua. Sähköpotkulautailuun liittyvät vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat kuitenkin johtaneet tarpeeseen arvioida toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi.

Paras lopputulos useiden toimenpiteiden yhtäaikaisella toteuttamisella

Ministeriön arvion mukaan yksi suurimmista haasteista mikroliikkumisessa on kevyiden sähköajoneuvojen virheellisestä pysäköinnistä aiheutuvat haitat. Toinen iso haaste on päihtyneenä ajaminen, josta merkittävä osa mikroliikkumisen onnettomuuksista johtuu. Tällä hetkellä pyöräilyllä tai sähköpotkulautailulla ei ole promillerajaa.

Mikroliikkumiseen ja sen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa useilla eri keinoilla. Ministeriön arvion mukaan yksikään ratkaisuvaihtoehto ei ole ylitse muiden, vaan paras lopputulos saavutetaan useiden toimenpiteiden yhtäaikaisella toteuttamisella.

Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut seuraavat lainsäädännölliset keinot tarkoituksenmukaisimmiksi:

1) Kielletään sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytävillä, pyöräteillä ja maastossa. Pysäköinti olisi sallittua ajoradalla ja erikseen osoitetuilla paikoilla.

2) Yhtenäistetään sähköpotkulautailun liikennesääntöjä niin, että kaikkiin sähköpotkulautoihin sovelletaan pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä.

3) Lisätään lakiin uudet liikenteenohjauslaitteet mikroliikkumisen ohjaamista varten ja tarkennetaan nykyisten liikenteenohjauslaitteiden selityksiä.

4) Mahdollistetaan jalkakäytävälle ja pyörätielle virheellisesti pysäköityjen sähköpotkulautojen siirtäminen välittömästi kaikissa tilanteissa.

5) Asetetaan 0,5 promillen raja sähköpotkulaudan kuljettamiselle ja polkupyöräilyyn. Sanktioidaan promillerajan noudattamatta jättäminen ja lisätään poliisille oikeus puhalluttaa minkä tahansa ajoneuvon kuljettaja ja tehdä hänelle huumausainepikatesti epäillyn päihtymyksen toteamiseksi.

Säädösmuutosten lisäksi mikroliikkumista koskevat liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteet tulee toteuttaa. Erityisen tärkeää on viestiä mahdollisista uusista mikroliikkumista koskevista liikennesäännöistä.

Ministeriön ehdottamien ratkaisujen ohella muistiossa arvioituja keinoja ovat liikennekasvatus, -valistus ja -viestintä sekä toimilupasääntely.

Mitä seuraavaksi?

Arviomuistion lausuntoaika päättyy 31.3.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Konsta Arvelin, p. 0295 342 128, [email protected]

ylitarkastaja Sofia Johansson, p. 0295 342 090, [email protected]