Antennitelevision verkkotoimilupa Digita Oy:lle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2016 14.30
Uutinen

Valtioneuvosto on 10. marraskuuta 2016 myöntänyt antennitelevision kolmea kanavanippua koskevan verkkotoimiluvan vuonna 2017 alkavalle toimilupakaudelle. Verkkotoimilupa UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D myönnettiin Digita Oy:lle, joka oli ainoa toimilupaa hakenut yritys.

Toimilupa myönnettiin ajalle 17.5.2017-10.1.2027.

Toimiluvan myöntämisen tavoitteena on varmistaa riittävä kapasiteetti antennitelevisioverkon kanaville seuraavalla toimilupakaudella ja edistää laadukkaiden ja monipuolisten sisältöjen tarjontaa.

Verkkotoimiluvan myöntämisen myötä kesällä 2016 keskeytettyä ohjelmistotoimilupakierrosta jatketaan. Hakijoilla on mahdollisuus täydentää hakemuksiaan 25. marraskuuta 2016 saakka. Valtioneuvosto myöntää toimiluvat UHF-verkon kanavanippuihin ja Viestintävirasto myöntää toimiluvat VHF-verkkoon sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun.