Nätkoncession för antenn-tv åt Digita Ab

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 14.30
Nyhet

Statsrådet har den 10 november 2016 beviljat en nätkoncession för tre kanalknippen för antenn-tv för den koncessionsperiod som inleds 2017. Nätkoncessionen för kanalknippena B, C och D i UHF-bandet beviljades Digita Oy som var det enda företag som ansökte om koncessionen.

Koncessionen beviljades för tiden 17.5.2017-10.1.2027.

Syftet med koncessionen är att säkerställa att det under nästa koncessionsperiod finns tillräcklig kapacitet för kanalerna i antenn-tv-nätet och att främja utbudet av högklassigt och mångsidigt innehåll.

I och med att nätkoncessionen har beviljats återupptas den ansökningsomgång för programkoncessioner som avbröts på sommaren 2016. De sökande har möjlighet att komplettera sina ansökningar till och med den 25 november 2016. Koncessionerna för kanalknippena i UHF-bandet beviljas av statsrådet och koncessionerna i VHF-bandet och i det regionala kanalknippet i Österbotten av Kommunikationsverket.