Ajoneuvolaki EU-sääntelyn mukaiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 13.50 | Julkaistu suomeksi 15.10.2020 klo 14.09
Tiedote
Autoja Sörnäisten rantatiellä (Kuva: LVM)
Autoja Sörnäisten rantatiellä (Kuva: LVM)

Hallitus esittää, että ajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskeva lainsäädäntö päivitetään vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Jatkossa ajoneuvolaissa säädettäisiin vain kansallisiin ajoneuvoluokkiin kuuluvien uusien ajoneuvojen ja varusteiden hyväksynnästä sekä niiden markkinavalvonnasta. Kansallisia ajoneuvoluokkia ja varusteita ovat moottorityökoneet, maastoajoneuvot, nastat ja nastarenkaat.

Muiden ajoneuvoluokkien, eli auton (M, N), auton perävaunun (O), mopon, moottoripyörän (L), traktorin (T, C) traktorin perävaunun (R) ja vedettävän laitteen (S) hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta säädetään 1.9.2020 alkaen EU:n lainsäädännössä.

EU-sääntelyn tultua voimaan jäsenvaltioiden on myös määriteltävä yrityksille seuraamukset ajoneuvosääntelyyn liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta. Ajoneuvolaissa velvollisuuksien rikkomisesta annettavaksi seuraamusmaksuksi hallitus esittää enintään 30 000 euroa. Maksun määrää Liikenne- ja viestintävirasto.

Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että myytävänä olevat ja maahantuodut ajoneuvot ovat turvallisia ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle ja että ne eivät oikein asennettuna ja käytettyinä aiheuta vaaraa.

EU-sääntelyn ja sen myötä ajoneuvolain muutoksilla on vaikutusta lähinnä ajoneuvovalmistajille ja -maahantuojille.

Lisäksi ajoneuvolakia on tarkoitus selkeyttää lakiteknisillä ja rakenteellisilla korjauksilla.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi esityksen ajoneuvolain muutoksista eduskunnalle 15. lokakuuta 2020.

Esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emma Särkkä, p. 050 513 8260