Fordonslagen ska anpassas till EU-regleringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.50 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 14.09
Pressmeddelande
Bilar på Sörnäs strandväg (Bild: KM)
Bilar på Sörnäs strandväg (Bild: KM)

Regeringen föreslår att lagstiftningen om godkännande av fordon och marknadstillsyn ska uppdateras så att den motsvarar den ändrade EU-regleringen. I fortsättningen ska det i fordonslagen endast föreskrivas om godkännande av nya fordon som hör till de nationella fordonskategorierna och utrustning samt om marknadskontroll av dem. Nationella fordonskategorier och nationell utrustning är motorredskap, terrängfordon, dubbar och dubbdäck.

Bestämmelser om godkännande och marknadskontroll av andra fordonskategorier, alltså bilar (M, N), bilsläpvagnar (O), mopeder och motorcyklar (L), traktorer (T, C) traktorsläpvagnar (R) och släpanordningar (S), finns från och med den 1 september 2020 i EU-lagstiftningen.

Efter EU-regleringens ikraftträdande ska medlemsstaterna fastställa sanktioner mot företag som bryter mot skyldigheter i anslutning till fordonsreglering. Regeringen föreslår att påföljdsavgiften för brott mot skyldigheterna i fordonslagen ska vara högst 30 000 euro. Avgiften påförs av Transport- och kommunikationsverket.

Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de fordon som säljs och importeras är säkra för människors hälsa, egendom och miljön och att de inte medför fara om de installeras och används på rätt sätt.

Ändringarna i EU-regleringen och därigenom i fordonslagen har konsekvenser främst för fordonstillverkare och fordonsimportörer.

Avsikten är dessutom att förtydliga fordonslagen genom lagtekniska och strukturella korrigeringar.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändringar av fordonslagen till riksdagen den 15 oktober 2020.

Propositionen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats. Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information:

Emma Särkkä, specialsakkunnig, tfn 050 513 8260