Ajokorttisäännökset uuteen tarkasteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2013 9.30
Tiedote

Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin edellisen hallituksen aikana, vuonna 2010. Lain ensimmäiset säännökset, kuten mopokorttia koskeva osa, tulivat voimaan kesäkuussa 2011 ja loput säännökset tammikuussa 2013. Päätökset eivät kaikilta osin ole osoittautuneet toimiviksi ja korjauksia tarvitaan.

Liikenneministeri Merja Kyllönen haluaa, että opetuslupaopetus palautetaan uudistusta edeltävään muotoon. Tavoitteena on kohtuullistaa opetuslupaopetuksen hintatasoa ja palauttaa opetuslupaopetuksen käyttö vaihtoehdoksi autokouluopetuksen rinnalle.

Lisäksi ministeri Kyllönen on asettanut virkamiestyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää miten kuljettajakoulutusta ja kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä tulisi muuttaa, jotta ne toimisivat tarkoituksenmukaisesti ja tukisivat parhaiten liikenneturvallisuutta.

Korjaus mahdollisimman nopeasti

Nykyinen ajokorttilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 19. tammikuuta 2013. Tuolloin muuttuivat muun muassa henkilöauton ajokortin (B-luokan ajokortti) kuljettajakoulutuksen määrää ja opetuslupaopetusta koskevat säännökset.

Uudistuksen jälkeen ilmeni, että uuden lain vaatimus opetuslupaopettajan ja -oppilaan autokoulussa suoritettavasta yhteisopetuksesta aiheutti opetuslupaopetuksen hintojen merkittävää nousua. Lisäksi autokoulujen tarjoama opetuslupaopetuksen saatavuus vaihtelee alueellisesti ja autokouluittain.

- Olemme selvittäneet ajo-opetuksessa vallitsevaa tilannetta. Nykymuodossaan opetuslupaopetus ei toimi autokouluopetukselle kilpailukykyisenä vaihtoehtona. Korjausliike opetusluvan osalta on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta laki toimii suunnitellusti, ministeri Kyllönen toteaa.

- Tarkoitus on, että opetuslupaopettajan koetta kehitetään liikenneturvallisuuden laajemmin huomioivaksi.

Opetuslupaopetusta koskevat säädösmuutokset on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana siten, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2014 alusta.

Kuljettajakoulutus kokonaisuutena tarkemman tarkastelun alle

- Ajokorttilain kokonaisuudistuksen tavoitteena oli erityisesti uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen. Säännökset perustuivat vahvasti asiantuntijoiden näkemyksiin, joissa painottuivat ajo-opetuksen määrän lisääminen, liikenneministeri Merja Kyllönen kertaa edellisen hallituksen tekemän uudistuksen tavoitteita.

- Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin selvitysten mukaan näin on tapahtunutkin erityisesti mopokortin suorittaneiden osalta, ministeri jatkaa.

- Liikenneturvallisuus on kuljettajakoulutuksen perimmäinen tavoite, mutta koulutuksen toteutustavoissa on liikkumavaraa. Lisäksi kuljettajakoulutukseen tulisi saada kaikille osapuolille alueellisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisu, Kyllönen painottaa.

Ministerin asettaman työryhmän tehtävänä on käsitellä erilaisia opetus- ja tutkintomalleja. Lisäksi työryhmältä odotetaan ajokoulutusta ja ammattipätevyyttä koskevia kehittämisehdotuksia, esimerkiksi autokoulu- ja ammattipätevyyskoulutuspalvelujen saatavuudesta, auto-kouluopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen sisällöstä sekä oppilaalla jo olevan koulutuksen hyväksiluettavuudesta. Työryhmän tulee myös arvioida kehitysehdotusten vaikutuksia.

Työryhmän työn on tarkoitus käynnistyä lokakuussa 2013 ja työn tulisi olla valmis vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325
hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367