Ajokorttiasetuksen muutos lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 12.32 | Julkaistu suomeksi 10.6.2022 klo 13.20
Tiedote
Opetuslupa auton perässä (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)
Opetuslupa auton perässä (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 8.6.2022 lausuntokierrokselle luonnoksen ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausuntoja voi antaa 3.8.2022 saakka.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta 5.5.2022. Esityksellä sallittaisiin rajoitettu B-luokan ajo-oikeus 17-vuotiaille kuljettajille huoltajan suostumuksella. Esityksen tarkoitus on lisätä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

Nyt lausunnoille lähtevää valtioneuvoston asetusta ajokorteista ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilakiin esitettyjen muutosten johdosta. Asetukseen tehtäisiin myös muutamia teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

Ajokorttiasetukseen lisättäisiin säännös liukkaalla ajamisen ajo-opetuksen vähimmäiskestosta ja alaikäisen kuljettajan tunnuksen ulkomuodosta. Asetuksella selkeytettäisiin voimassa olevaa ajokortin automaattiehtoon liittyvää sääntelyä. Lisäksi asetuksella säädettäisiin aiemman ajokortin tuhoamisesta.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 3.8.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa ajokorttilain muuttamista koskevan lain kanssa 1.10.2022.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Monika Mutanen, monika.mutanen(at)gov.fi, p. 050 478 4820

erityisasiantuntija Saara Louko, saara.louko(at)gov.fi, p. 050 326 4741

yksikön johtaja Pyry Takala, pyry.takala(at)gov.fi, p. 050 911 7627