Tietoa sivustosta

  1. Sivuston rakenne ja käyttäminen
  2. Verkkoselaimet ja päätelaitteet
  3. Tilattavat aineistot
  4. Evästeet
  5. Linkitykset
  6. MyFonts-palvelu
  7. Verkkopalvelun tekniset lokitiedot
  8. Tekijänoikeudet
  9. Oikeudellinen varauma
  10. Palaute

LVM.fi on liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitämä verkkosivusto, johon on koottu ministeriön tuottamaa tietoa, kuten tiedotteita, julkaisuja ja kuvauksia ministeriössä vireillä olevista hankkeista. Sivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen osio on laajin.

LVM.fi-palvelu on siirretty Valtorin yhteiselle julkaisualustalle 29.3.2023. Palvelun rakenne ja tietojen esittämistapa noudattavat valtioneuvoston yhteistä verkkoviestinnän mallia. Ensimmäinen versio verkkopalvelusta julkaistiin 5.12.1995.

1. Sivuston rakenne ja käyttäminen

Sivuston pääosiot ovat: ajankohtaista, vastuualueet, vireillä, julkaisut, ministeriö, hallinnonala sekä henkilöt ja asiointi.

Sivuston yläreunassa näkyy linkkipolku, joka kertoo käyttäjän sijainnista sivustolla. Sivun alatunnisteesta löytyy sivukartta, joka kuvaa sivuston rakenetta pääotsikoiden ja niiden alaotsikoiden osalta.

Sivustolta voi etsiä tietoa vapaalla sanahaulla oikealla yläreunassa olevalla haku-toiminnolla.

2. Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

3. Tilattavat aineistot

Sivustolta voi tilata sähköpostiin uusimmat tiedotteet, tiedot uusimmista julkaisuista. Lisäksi sivustolta voi tilata useita RSS-syötteitä. Keskeiset tilauspalvelut on koottu ajankohtaista-osioon.

4. Evästeet

Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet liittyvät sivuston toiminnallisuuksiin tai sivuston käytön tilastointiin. Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneeseen sijoitettavia tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan esimerkiksi seurata sivuston käyttöä.

Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat muun muassa sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus ja miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun. Käyttäjien vierailuista kerättäviä tietoja ovat muun muassa vierailun kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä sekä ruudun resoluutio.
Kerätty analytiikkadata on luonteeltaan anonyymiä. Dataa analysoidaan erilaisina joukkoina, eikä sen perusteella ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Analytiikkaevästeiden käyttöön pyydämme aina suostumuksesi. Tekniset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivun toiminnan kannalta. Niiden käyttöön emme tarvitse suostumustasi.

Välttämättömät evästeet

AWSALB ja AWSALBCORS. Palvelinympäristön evästeitä, joilla mahdollistetaan liikenteen tasainen jakautuminen järjestelmässä ja käyttäjän yhdistäminen tiettyyn istuntoon. Evästeet ovat voimassa viikon.

COOKIE_SUPPORT. Julkaisujärjestelmän eväste, joka säilyttää tiedon evästeiden hyväksynnästä selaimen asetusten osalta. Eväste on voimassa vuoden.

GUEST_LANGUAGE_ID. Julkaisujärjestelmän eväste, jossa säilytetään käyttäjän kielivalinta sivustolla. Eväste on voimassa vuoden.

ID. Julkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään käyttäjän yksilöintiin. Tämä eväste muodostuu vain kirjautuneilla käyttäjillä. Kirjautuneita käyttäjiä ovat kaikki järjestelmään jotakin kautta sisään kirjautuneet, media- ja extranet-käyttäjistä ylläpitäjäkäyttäjiin. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

COMPANY_ID. Julkaisujärjestelmän eväste, jolla järjestelmä seuraa käyttäjän kirjautumista järjestelmään. Tämä eväste muodostuu vain kirjautuneilla käyttäjillä. Kirjautuneita käyttäjiä ovat kaikki järjestelmään jotakin kautta sisään kirjautuneet, media- ja extranet-käyttäjistä ylläpitäjäkäyttäjiin. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

JSESSIONID. Julkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään yhdistämään käyttäjä omaan istuntoon. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

LFR_SESSION_STATE_20158. Julkaisujärjestelmän eväste, jolla yhdistetään käyttäjä istuntoon ja hallitaan istuntoa. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

yja_cookie_acceptance. Eväste säilyttää tiedon evästeiden hyväksynnästä ja hyväksynnän laajuudesta. Tämä eväste tallentaa vain, mikäli evästehyväksyntä on käytössä sivustolla ja kävijä vastaa evästekyselyyn. Eväste on voimassa vuoden.

Analytiikkaevästeet

Analytiikkaevästeillä tarkoitetaan kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeitä, joiden avulla kehitämme sivustoa ja varmistamme sen palvelevuuden. Analytiikkaevästeiden käyttö vaatii kävijän suostumuksen. Kerättyä tietoa ei käytetä markkinointiin, eikä seurannan tietoja luovuteta valtioneuvoston ulkopuolelle. Ministeriöt voivat hyödyntää toistensa kävijäseurantatietoja verkkoviestinnän kehittämisessä.

Palveluntarjoajia ovat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja sen sopimuskumppanit.

Lvm.fi-palvelussa on käytössä seuraavat analytiikkaevästeet

Snoobi siteanalytics –javascript-kirjaston avulla kerätään sivuston käyttötietoja käyttäjiä yksilöimättä.

SnoobiId
Evästettä käytetään erottelemaan käyttäjät. Se on voimassa kaksi vuotta.

SnoobiID
Evästettä käytetään erottelemaan käyttäjät. Se on voimassa istunnon ajan.

Snoobisession_lvm_fi
Ylläpitää istuntoa. Se on voimassa istunnon ajan.

Snoobi30minute_lvm_fi
Seuraa istuntoa, jos käyttäjä navigoi toiselle nettisivulle tai toiseen välilehteen. Se on voimassa maksimissaan 30 minuuttia.

Snoop_testi (tai Snoobi-testi)
Käytetään tunnistamaan, ovatko evästeet käytössä selaimella. Se on voimassa istunnon ajan.

Snoobi_Rand
Satunnaisen numeron sisältävä eväste, joka kertoo, että Snoobin ohjelmakoodi on ladattu. Numero ei sisällä käyttäjään liittyviä tunnistamiselementtejä. Voimassa istunnon ajan

Snoobi
Satunnainen uniikki numero, jota käytetään palaavan käytön tunnistamiseen. Eväste on voimassa kaksi vuotta.

Lisätietoa englanniksi osoitteessa:
https://support.snoobi.info/support/solutions/articles/44000853329-snoobi-s-use-of-cookies

Evästeiden käytön kieltäminen

Sivustolla on käytössä evästebanneri. Kävijä voi sivustolla vieraillessaan joko hyväksyä tai kieltää ei-välttämättömät evästeet. Jos kävijä kieltää evästeet, ei-välttämättömiä evästeitä ei asenneta. 

Jos kävijä on estänyt evästeiden tallennuksen selaimen asetuksissa tai käyttää selainta yksityisyys-tilassa, evästebannerin valintaa ei voida tallentaa. Jos selaimessa on päällä "Do not track" -tila (älä jäljitä), evästehyväksyntää ei kysytä, vaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet hyväksytään automaattisesti, ja muut evästeet hylätään automaattisesti.

Kävijä voi muuttaa aiemmin tekemäänsä evästevalintaa klikkaamalla tämän sivun lopusta löytyvää painiketta. Painikkeen klikkaaminen näyttää evästebannerin uudelleen.

5. Linkitykset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Esimerkiksi sivuston videot aukeavat YouTubessa. 

Sosiaalisen median palveluiden tietosuojalausekkeissa on tietoa palveluiden käyttämistä evästeistä.

6. MyFonts-palvelu

Sivustolla käytetään Monotype Imaging Inc. MyFonts -palvelun kirjasimia. Palvelu seuraa fonttien lataamista lukumäärätasolla. Palvelu ei kerää käyttäjien IP-osoitteita, eikä muitakaan henkilötietoja. 

7. Verkkopalvelun tekniset lokitiedot

Verkkopalvelun tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan palvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka on mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa sekä virhetilanteiden ja tietoturvapoikkeamien selvittämiseksi. 

Verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyvä henkilötietojen käsittely on tarpeen liikenne- ja viestintäministeriön lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

8. Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva-aineistoon ovat liikenne- ja viestintäministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

9. Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. 

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Liikenne- ja viestintäministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Linkitetyillä sivustoilla sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että liikenne- ja viestintäministeriö olisi vastuussa näiden verkkosivujen toiminnasta.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää liikenne- ja viestintäministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Liikenne- ja viestintäministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Liikenne- ja viestintäministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

10. Palaute ja yhteystiedot

Sivustosta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö ja niitä ylläpitää ministeriön viestintä. Sisällöstä vastaavat ministeriön osastot ja toimintayksiköt.
Palautetta voi lähettää ministeriön toimintaan liittyvissä asioissa ja kysymyksissä osoitteeseen [email protected], ja tämän sivuston toimintaan liittyvissä asioissa osoitteeseen [email protected].