Effektiv övervakning och en attitydförändring önskas för säkerheten på skyddsvägarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2014 12.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Fotgängarna (Bild: Kommunikationsministeriet)
Fotgängarna (Bild: Kommunikationsministeriet)

Medborgarna önskar framför allt att övervakningen är effektiv och sanktionerna kännbara för dem som bryter mot reglerna för skyddsvägar. Diskussionen om skyddsvägarna fördes i dinasikt.fi-medborgarenkäten där trafikreglerna för fordon ventilerades. Enkäten besvarades av nästan 400 personer.

Föraren ska lämna fri passage åt gående som är på skyddsvägen eller ämnar beträda den. I enkäten frågades bland annat hur man kan bidra till att reglerna om skyddsvägar följs.

Behovet av en attitydförändring steg också fram. För att kunna påverka attityderna önskas mer information och trafikfostran samt betoning av vikten av reglerna om skyddsvägar till exempel i bilskolorna.

I svaren lyftes också fram minskningen av antalet skyddsvägar. Uppfattningen är att det alltför täta nätverket av skyddsvägar har lett i minskad respekt för dem.

Andra frågor i enkäten om trafikregler för fordon var distributionsparkering, skyldigheten att väja för spårvagn, parkering på båda sidorna av en dubbelriktad väg och valet av körfält på motorvägen.

En fullständig omarbetning av vägtrafiklagstiftningen pågår i kommunikationsministeriet och i arbetet granskas och förnyas bland annat trafikreglerna. Enkäten om trafikreglerna för fordon är en del av medborgardiskussionen som förts på webbplatsen dinasikt.fi. Där har också cykling, mopeder och motorcyklar diskuterats.

Det går bra att fortsätta diskutera om fotgängarna fram till den 12 augusti. Ministeriet utnyttjar de framförda synpunkterna i tillämpliga delar i beredningen av den fullständiga omarbetningen av vägtrafiklagen.