Yritysten osaamistarpeita datan ja robotiikan hyödyntämisessä selvitetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2016 11.38
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, millaista osaamista yrityksissä tarvittaisiin, jotta ne kykenisivät nykyistä paremmin hyödyntämään liiketoiminnassaan massadataa, omadataa sekä älykästä robotiikkaa ja automaatiota.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset datan hyödyntämisestä sekä robotiikasta ja älykkäästä automaatiosta. Selvitys tukee periaatepäätösten toimeenpanoa.

Tavoitteena on selvittää, millaista osaamista yrityksissä tarvitaan, millaisia alan osaajia yrityksissä jo on, ja millaisia uusia osaajia tarvittaisiin. Lisäksi selvityksellä halutaan ennakoida, miten toimintaympäristön muutos vaikuttaa yrityksiin ja vastaako tarjolla oleva koulutus niiden tarpeisiin.

Tämän perusteella pystytään arvioimaan tarvittavia toimenpiteitä, jotta tarve ja tarjonta kohtaisivat paremmin. Keskeisiä ovat esimerkiksi koulutuksen, osaamiskeskittymien ja ekosysteemien kehittämistarpeet.

Selvityksessä haastatellaan ja lähetetään kysely yrityksille ja oppilaitoksille sekä järjestetään työpaja, jossa työstetään esimerkiksi koulutusta, tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja korkeakouluyhteistyötä koskevia toimenpide-ehdotuksia. Selvityksen toteuttajaksi on valittu Oxford Research Oy.

Lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet voivat lähettää ehdotuksiaan ja ideoitaan osoitteeseen [email protected] 31.8.2016 mennessä.

Lisätietoja selvityksestä:

tutkimuspäällikkö Anne Miettinen, LVM, 040 754 9862

ylitarkastaja Kalle Toivonen (automatisaatio, robotisaatio), LVM, 050 442 0591