YLE-uudistuksesta yhteisymmärrys eduskunnassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2012 13.29 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.41
Tiedote

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on erittäin tyytyväinen, että Yleisradion rahoitusta koskeva lopullinen yhteisymmärrys on saavutettu. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sekä valtiovarainvaliokunta antoivat yleisradiouudistusta koskevat mietintönsä 13. kesäkuuta 2012.

Valiokuntien käsittely eteni joulukuussa eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa sovitun parlamentaarisen kompromissin mukaisesti.

- Eduskunta on osoittanut, että kauan jäissä ollut YLE-uudistus kyettiin viemään läpi sovitusti, ja parlamentaarinen yhteisymmärrys kantaa. Olen hyvin kiitollinen ja mielissäni, että eduskunta on jämäkästi vienyt YLE-uudistuksen maaliin, sanoo ministeri Krista Kiuru.

Valiokunnat ehdottavat odotettua parannusta yhteisöille määrättävään yleisradioveroon.

- Totesin huhtikuussa yleisradioveroa koskevassa lähetekeskustelussa, että jos ehdotuksessa on joku epäkohta tai parannettava asia, niin se liittyy juuri yrittäjien sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Parlamentaarista kompromissia pystyttiin hiomaan eduskunnassa juuri siihen suuntaan, että löytyi odotettu kannatus oikeudenmukaisemmalla tavalla kerättävälle yrittäjien osuudelle.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa nyt, että yhteisöjen yleisradioveron määrä perustuisi verotettavaan tuloon siten, että veron määrä olisi 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 % niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

- Olen todella iloinen, että monipuolisen, avoimen ja tuloksellisen keskustelun kautta löytyi yhteisymmärrys, jolla on nyt yksimielinen parlamentaarinen tuki takana, toteaa ministeri Kiuru valiokunnan mietinnöstä.

Yleisradion rahoituksen tason on nyt sovittu olevan 500 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tämän jälkeen tasoa tarkistetaan vastaamaan vuotuista kustannustason nousua. Hallintoneuvoston valvovaa roolia vahvistetaan. Viestintäviraston tehtävänä on tehostetusti valvoa julkisen palvelun varojen käyttöä.

Vuoden 2013 alusta Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan uudella yleisradioverolla.

Henkilöverotuksen puolella vero on 0,68 prosenttia verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Vero otettaisiin huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan, eikä koske alle 18-vuotiaita. Yksityishenkilön veron vähimmäismäärä on 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei peritä lainkaan, jos sen määrä jää alle vähimmäismäärän eli 50 euron.

Lakiesityksen mukaan nykyisestä televisiomaksusta luovutaan vuoden 2013 alusta.

Lisätietoja

erityisavustaja Kalervo Haverinen, p. 0295 34 2016
viestintäneuvos Elina Normo, p. 0295 34 2463

Krista Kiuru