Yksityistielain voimaantuloa aiotaan nopeuttaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2018 9.15
Uutinen
Talvinen tie. (kuva: LVM/Rodeo)
Talvinen tie. (kuva: LVM/Rodeo)

Eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan olevan yksityistielain voimaantuloa halutaan nopeuttaa. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että asiasta annettaisiin täydentävä hallituksen esitys, jolla lain voimaantuloajaksi määrättäisiin 1.1.2019. Tämä olisi vuotta aikaisemmin kuin alkuperäisessä esityksessä.

Voimaantuloa esitettiin vuodeksi 2020 maakuntauudistuksen aikataulun takia. Yksityistielain liitynnät maakuntauudistukseen ovat kuitenkin vähäiset. Tästä syystä olisi perusteltua aikaistaa lain voimaantuloa, jotta sen tienpitoa joustavoittavat ja modernisoivat vaikutukset alkaisivat ripeämmin.

Hallituksen esitystä täydennettäisiin siten, että ELY-keskusten hoidettaviksi määrättäisiin väliaikaisesti vuoden 2019 ajaksi sellaiset tehtävät, joiden on tarkoitus siirtyä maakuntauudistuksen yhteydessä vuoden 2020 alussa maakuntien tai Valtion lupa- ja valvontaviraston vastuulle.

Tällaisia tehtäviä olisivat kunnan kadunpitovelvollisuuden arviointi, tiekunnan kokouksen koollekutsuminen ja hallintopakkokeinojen käyttö. ELY-keskukset hoitaisivat lisäksi yksityisteiden valtionapuun liittyviä tehtäviä vielä vuoden 2019 ajan.

Lakiluonnoksesta järjestetään kuulemistilaisuus 21.2.2018. Lisäksi kirjallisia kommentteja otetaan vastaan 22.2.2018 saakka [email protected] ja [email protected] word- tai pdf-tiedostona.

Lisätietoja

ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi, 050 4140 330, [email protected]