Lagen om enskilda vägar sätts i kraft tidigare än planerat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2018 9.15 | Publicerad på svenska 20.2.2018 kl. 9.28
Nyhet
(Bild: LVM/Rodeo)
(Bild: LVM/Rodeo)

Ikraftträdandet av lagen om enskilda vägar som för närvarande behandlas i riksdagen kommer att tidigareläggas. Kommunikationsministeriet föreslår att man lämnar en kompletterande proposition med ett förslag om att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Detta är ett år tidigare än i den.

Ursprungligen avsågs lagen träda i kraft 2020 på grund av tidsplanen för landskapsreformen. De kopplingar lagen om enskilda vägar har till landskapsreformen är dock små. Därför är det motiverat att tidigarelägga ikraftträdandet av lagen så att effekterna av de åtgärder som siktar på att göra väghållningen smidigare och modernare kommer i gång snabbare.

Det föreslås att regeringens proposition kompletteras så att NTM-centralerna temporärt 2019 ska sköta de uppgifter som i och med landskapsreformen i början av 2020 övergår till landskapen eller Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Exempel på dessa uppgifter är bedömningen av kommunens gatuhållningsskyldighet, sammankallandet av väglagets stämma och användningen av administrativa tvångsmedel. Utöver detta avses NTM-centralerna fortfarande under 2019 sköta uppgifter med anknytning till statsunderstöd till enskilda vägar.

Kommunikationsministeriet ordnar ett diskussionsmöte om lagutkastet den 21 februari 2018. Dessutom tar ministeriet emot skriftliga kommentarer fram till den 22 februari 2018.

Ytterligare information:

Kaisa Kuukasjärvi, överinspektör, tfn 050 4140 330, [email protected]