Yhtenäiset pelisäännöt EU:n satamille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2013 13.22
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa asetusta, jolla lisätään satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä ja mahdollistetaan parempi satamapalvelumarkkinoille pääsy.

Viimeaikainen taloustilanne on luonut paineita tehostaa satamien toimintaa ja avata markkinoita. Asetusehdotuksen tavoitteena on lisätä satamien julkisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja pyrkiä estämään satamien välistä kilpailua vääristävät julkiset tuet.

Samalla säädettäisiin periaatteet, joilla satamien infrastruktuuri tulee hinnoitella. Tavoitteena on varmistaa satamien investointikyky ja estää mahdollinen ylihinnoittelu.

Toimenpiteet kohdistuvat EU:n Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) satamiin, joita on kaikkiaan yli 300. Jokaiseen satamaan on perustettava neuvoa-antava komitea, johon kuuluu sataman käyttäjiä.

Suomessa asetuksen piiriin kuuluvia satamia olisivat Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Rautaruukki/Raahe ja Turku-Naantali.

Asetuksella ei arvioida Suomessa olevan lähiaikoina suuria taloudellisia vaikutuksia satamien toimintaan. Suomessa ei ole tällä hetkellä lainsäädäntöön perustuvia satamapalveluja koskevia markkinarajoituksia.

Hallitus pitää perusteltuna tavoitetta yhtenäisten ja syrjimättömien pelisääntöjen luomisesta EU:n satamissa kaikille toimijoille. Sen mukaan on myös tärkeää lisätä satamapalvelujen julkisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja avoimia menettelyjä.

Asetusehdotuksen avulla voidaan hallituksen mukaan luoda tasapuolisemmat toimintaedellytykset unionin satamissa toimiville palveluntarjoajille. Hyvänä asiana hallitus pitää sitä, ettei asetus vaikuta työntekijöiden asemaan.

Hallitus antoi eduskunnalle selvityksen EU:n komission asetusehdotuksesta satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta 27. kesäkuuta 2013.

Lisätietoja
liikenneneuvos Lassi Hilska, p. 0295 342 497