Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointilista lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 9.30 | Julkaistu suomeksi 15.10.2020 klo 9.45
Tiedote
Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiointia koskevan listan muuttamisesta. Listalle ehdotetaan lisättäväksi miesten urheilutapahtumia vastaavat naisten tapahtumat.

Listasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lista koostuu urheilutapahtumista, joiden lähetykset on televisioitava Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä maksutta kokonaan tai osittain joko suorina tai nauhoitettuina lähetyksinä.

Velvollisuutta välittää tapahtumat suorina lähetyksinä ehdotetaan selvennettäväksi muun muassa siten, että olympialaisten merkittävimmät tapahtumat olisi lähetettävä kokonaan suorina.

Listan päivityksen tulee täyttää myös EU-sääntelyn vaatimukset. Tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä kuvaavia komission kriteerejä ovat muun muassa lajin erityinen kansallinen kaikupohja, tapahtuman kulttuurinen merkitys, maajoukkueen osallistuminen tapahtumaan ja ilmaislähetysten perinteisesti suuret katsojamäärät.

Listan päivittämisellä turvataan yhteiskunnallisesti merkittävien naisten kilpailujen näkyvyys maksuttomilla televisiokanavilla. Täsmentämällä velvollisuutta välittää tapahtumat suorina lähetyksinä varmistetaan, että yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat ovat kaikkien saatavilla yhtäläisin ehdoin.

Asetukseen sisältyvän suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden ehdotetaan tulevan täysimääräisesti sovellettavaksi vuoden 2021 alusta lukien. Tekstitysvelvollisuuden täysimääräinen soveltuminen tarkoittaa Yleisradion osalta 100 %:n tekstitysvelvollisuutta lukuun ottamatta ohjelmia, joiden tekstitys ei ole teknisesti mahdollista. Näitä ovat esimerkiksi alueelliset uutiset.

Suorien lähetysten tekstitysvelvollisuuden täysimääräisellä soveltamisella edistetään erityisryhmien mahdollisuuksia seurata suoria televisio-ohjelmia.

Asetukseen tehdään myös muut audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin edellyttämät muutokset.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 12.11.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 050 362 7906

yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502