Vuodenvaihteen muutoksia LVM:n hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 11.24
Tiedote
Pakettiauto, henkilöautoja ja säiliörekka talvisella tiellä (Kuva: Shutterstock/Roman Babakin)
Pakettiauto, henkilöautoja ja säiliörekka talvisella tiellä (Kuva: Shutterstock/Roman Babakin)

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevia muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla


Uudet radio-ohjelmistojen toimiluvat voimaan

Valtioneuvoston ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin täydennyshaussa myöntämät radio-ohjelmistojen toimiluvat tulevat voimaan 1.1.2023. Toimilupia myönnettiin vapautuneille tai uusille taajuuksille, jotka eivät olleet käytössä nykyisellä radiotoiminnan toimilupakaudella. Taajuuksia myönnettiin eri puolille Suomea, muun muassa uusille paikallisradiotoimijoille. Toimiluvat ovat voimassa vuoden 2029 loppuun saakka, jolloin nykyinen radion toimilupakausi päättyy.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sirpa Sillstén, p. 050 469 8344, [email protected]


Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki jatkuu - täyssähköautojen hankintatuki loppuu

Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikaa on pidennetty vuoden 2024 loppuun saakka, sillä hallitus on osoittanut tukiin lisää rahoitusta.

Täyssähkökäyttöisten henkilöautojen eli täyssähköautojen hankintatukien ja henkilöautojen muuntotukien hakuaikaa puolestaan on lyhennetty kolmella kuukaudella, sillä tukiin ei ole osoitettu määrärahaa vuodelle 2023. Hakuaika päättyy 31.12.2022.

Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta on tullut voimaan 12.12.2022. Tietoa tukien hakemisesta löytyy Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 050 300 6148, [email protected] (21.-23.12.)

erityisasiantuntija Pinja Oksanen, p. 046 921 2693, [email protected] (21.-22.12. ja 26.-29.12.)


Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Uusi asetus on voimassa 1.1.2023-31.12.2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Valtionavustuksen enimmäisosuudet 1.1.2023 alkaen:

- tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

- merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

- luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

- lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %

- talvitie 65 % → 70 %

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, p. 0295 342 030, [email protected] (21.-30.12.)

neuvotteleva virkamies Susan Hindström, p. 0295 342 104, [email protected] (2.1.2023 alkaen)


Julkisesti säännellyn satelliittipalvelun käyttöönottoon liittyvät lakimuutokset voimaan

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2023.

Lakimuutosten myötä Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän niin sanottu julkisesti säännelty satelliittipalvelu (Public Regulated Service, PRS-palvelu) on mahdollista ottaa Suomessa kansallisesti käyttöön aikaisintaan vuoden 2025 lopussa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105, [email protected]


Tietoyhteiskuntamaksuun korotus

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksella korotetaan tietoyhteiskuntamaksua. Korotuksella katetaan Liikenne- ja viestintävirastolle sijaintitietopalvelusta aiheutuvia vuosittaisia toiminta- ja ylläpitokustannuksia.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pirjo Karttunen, p. 0295 342 605, [email protected]