Vuodenvaihteen 2013–2014 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.12.2013 12.02
Uutinen

Ajokortin opetuslupaopetusta koskeva lakimuutos tulee voimaan 1. tammikuuta 2014. Vuodenvaihteessa siirtyy myös vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva norminanto Liikenteenturvallisuusvirasto Trafille.

Opetusluvalla voi vuoden vaihteen jälkeen antaa kuljettajatutkintoon tähtäävän perusopetuksen kokonaisuudessaan. Muutos poistaa vaatimuksen opetuslupaopettajan ja -oppilaan yhteisopetuksesta. Autokoulussa annettavaa yhteisopetusta koskevat vaatimukset poistuvat myös ennen lain voimaantuloa myönnetyistä opetusluvista.

Jatkossa hakijalle voidaan myöntää kolmen vuoden aikana enintään kolme opetuslupaa muun kuin lähisukulaisen tai huollettavan opettamista varten. Myös ajo-opetukseen käytettävän ajoneuvon hyväksymisvaatimukset muuttuvat.

Nykyinen ajokorttilaki tuli voimaan tammikuussa 2013. Lain voimaan tulon jälkeen ilmeni, että lain vaatimus opetuslupaopettajan ja -oppilaan autokoulussa suoritettavasta yhteisopetuksesta aiheutti opetuslupaopetuksen hintojen merkittävää nousua.

Vuoden vaihteessa siirtyy myös vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevien teknisten määräysten ja normien antaminen tie- ja rautatiekuljetusten osalta liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Trafille siirretään myös norminantoon liittyviä teknisiä tehtäviä kuten poikkeuslupien myöntäminen ja valtuudet antaa määräyksiä VAK-kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.