VIRVE junaliikenteen radiojärjestelmäksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2015 11.56 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Junaliikenteen radiojärjestelmä aiotaan vaihtaa. Nykyisin käytössä olevasta GSM-R-verkosta halutaan siirtyä viranomaisverkko VIRVEn käyttöön. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa 9. tammikuuta.

Suomessa on nykyään junaliikenteen radiojärjestelmänä käytössä RAILI-verkko, joka on EU-lainsäädännön mukainen GSM-R-verkko. Kaupallisista verkoista tulevat häiriöt haittaavat kuitenkin GSM-R-puhelimien käyttöä ja toisaalta GSM-R-verkon käyttö heikentää kaupallisten matkaviestinverkkojen junakuuluvuutta. Lisäksi verkon järjestelmät ovat ikääntymässä. Nykyinen GSM-R-verkko on rakennettava kokonaan uudestaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

EU-tasolla ollaan miettimässä seuraajaa nykyiselle GSM-R-radiojärjestelmälle. Hallitus katsoo, että tarkoituksenmukaisinta ja edullisinta olisi siirtyä käyttämään viranomaisverkko VIRVEä siksi aikaa kunnes päätös uudesta järjestelmästä on EU-tasolla tehty.

VIRVE-verkon investointi- ja käyttökulut olisivat merkittävästi alhaisemmat kuin ne kulut, jotka GSM-R:n käytön jatkamisesta sekä radioverkon ja liikenteenohjaajien viestintäjärjestelmän uudistamisesta tulisi.

Koska GSM-R on EU-lainsäädännön mukaan tällä hetkellä ainoa vaihtoehto uudeksi radiojärjestelmäksi junaliikenteessä, Suomi aikoo pyytää komissiolta poikkeusta VIRVE-radiojärjestelmän käyttöönottamiseksi. Suomi voi alkaa siirtyä VIRVE-verkon käyttöön heti kun komissiolta on pyydetty poikkeusta. Liikennevirasto ottaakin talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti VIRVE-radiojärjestelmän käyttöön mahdollisimman pian.

Rautatieliikenteen toimijat, teleyritykset sekä liikenne- ja viestintäalan virastot selvittivät vuonna 2013 liikenne- ja viestintäministeriön johdolla keinoja matkaviestinten junakuuluvuuden parantamiseksi. Selvitys tehtiin mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston toiveesta. Ensisijaisena tavoitteena oli rautateiden oman matkaviestinverkon ja teleyritysten kaupallisten matkaviestinverkkojen häiriöiden poistaminen. Yksi tutkittavista vaihtoehdoista oli se, että Liikennevirasto ja VR päättäisivät ryhtyä käyttämään rautateiden GSM-R-verkon sijasta viranomaisverkko VIRVEä.


Lisätietoja:
liikenneneuvos Risto Murto, p. 0295 34 2639
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585