Viestintäministerit yksimielisiä telepaketin sisällöstä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2008 18.11
Uutinen

EU:n teleministerineuvosto päätti sähköisen viestinnän lakipaketin sisällöstä. Lainsäädäntökokonaisuudella uudistetaan EU:n taajuuspolitiikkaa ja selkiytetään kansallisen viestintäpolitiikan asema EU:ssa.

EU:n viestintäministerit kokoontuivat 27. marraskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti viestintäministeri Suvi Lindén.

Nyt päätetyssä esityksessä on otettu huomioon runsaasti Suomen esittämiä muutoksia, jotka käsittelivät mm. taajuusuudistusta, komission veto-oikeuden laajentamista markkinasääntelyssä sekä uuden sähköisen viestinnän markkinaviranomaisen perustamista.