EU:s kommunikationsministrar eniga om innehållet i lagpaketet för telekommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2008 18.11 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

EU:s teleministerråd har beslutat om innehållet i lagpaketet för elektronisk kommunikation. Med lagstiftningshelheten förnyar man EU:s frekvenspolitik och gör den nationella kommunikationspolitikens ställning i EU klarare.

EU:s kommunikationsministrar sammanträdde den 27 november i Bryssel. Finland representerades vid mötet av kommunikationsminister Suvi Lindén.

I det förslag man nu beslutat om är flera av de ändringar Finland föreslagit beaktade. De gällde bl.a. frekvensreformen, en utvidgning av kommissionens vetorätt inom marknadsregelverket samt grundandet av en ny marknadsmyndighet för elektronisk kommunikation.

Teleministerrådet godkände preliminärt ett förslag till en förordning som reglerar roamingavgifterna för mobilsamtal och dataöverföring. Man ska fortsätta sänka pristaket för roaming, så att partipriset för roaming-samtal som rings på EU-området år 2012 är högst 17 cent och detaljpriset högst 34 cent per minut. Att ta emot roaming-samtal ska kosta högst 10 cent per minut år 2012.

Pristaket för roamingavgifterna utvidgas till att gälla också textmeddelanden och datatjänster. För textmeddelanden blir partipriset högst 4 cent och detaljpriset högst 11 cent per meddelande. För roamingdata föreslås en säkerhetsgräns för partipriset på 1 euro per megabyte. För datatjänster införs däremot inte något högsta detaljpris för roaming

Ministerrådet diskuterade frågan om de samhällsomfattande tjänsterna inom elektronisk kommunikation borde utvidgas på EU-nivå. Finland anser att det vore bra om bredbandstjänsterna nämns i direktivet som en del av de samhällsomfattande tjänsterna, men att man nationellt bör få bestämma om hur snabb bredbandsförbindelsen ska vara.

Förhandlingarna om telepaketets slutliga innehåll mellan ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen inleds före jul.