Vesiliikennelakiin ehdotetaan turvallisuutta lisääviä muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2021 11.52 | Julkaistu suomeksi 14.1.2021 klo 14.43
Tiedote
Moottorivene järvellä (Kuva: Shutterstock)
Moottorivene järvellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen vesiliikennelain muuttamiseksi. Keskeiset muutosehdotukset liittyvät vesiliikenteen turvallisuuteen.

Vesiliikennelain kokonaisuudistus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020. Lain täsmennystarpeita on ilmennyt muun muassa viime kesän käytännön valvonnan yhteydessä sekä täysin uudentyyppisten vesikulkuneuvojen tultua markkinoille. Myös monenlaiset kesätapahtumat vesillä ovat lisääntyneet.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ehdotetaan laajempaa toimivaltaa keskeyttää tai rajoittaa vesiliikennettä vesillä järjestettävien erilaisten tapahtumien turvallisuuden lisäämiseksi. Vesialue, jolle keskeytys tai rajoitus voitaisiin asettaa, olisi esimerkiksi tietty, satama-aluetta lähellä oleva vesialue, jolle tapahtuman osallistujilla ja yleisöllä on pääsy.

Lakiin esitetään myös tarkennuksia kanavia koskevaan sääntelyyn sekä ehdotetaan, että tietyillä vesikulkuneuvoilla liikkuvilta voitaisiin turvallisuussyistä kieltää pääsy sulkukanavalle tai heidän pääsyään sille voitaisiin rajoittaa. Kielto tai rajoitus voisi koskea esimerkiksi vesiskoottereilla liikkumista sellaisilla vanhemmilla sulkukanavilla, joilla virtaus on voimakasta.

Luonnoksessa lakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus myöntää poikkeuksia myös tietyn, urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitetun vesikulkuneuvotyypin varusteita ja tarvikkeita koskevista määräyksistä. Säännös olisi tarpeen uusien vesikulkuneuvojen nopean kehityksen vuoksi. Tällaisia uusia, Suomessakin jo käytössä olevia vesikulkuneuvoja ovat esimerkiksi moottorilla varustetut lainelaudat, joilla liikuttaessa on käytännössä mahdotonta noudattaa kaikkia varustevaatimuksia.

Merenkulun turvalaitteiden määrittelyyn ehdotetaan lisättäväksi virtuaaliset turvalaitteet. Niitä käytettäisiin lähinnä tilapäisesti alueilla, joilla on vaikea ylläpitää fyysistä turvalaitetta. Määrittelyn laajentamisella edistettäisiin myös merenkulun automaatiota.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai lähettämällä lausunto sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt. Lausuntoaika päättyy 5. helmikuuta 2021.

Lausuntokierroksen päätyttyä lakimuutoksen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 040 544 9673

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175