Verkko- ja ohjelmistotoimilupien voimassaoloaikoihin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2016 13.25
Uutinen

Valtioneuvosto päätti 8. syyskuuta muuttaa maanpäälliseen televisiotoimintaan myönnettyjen verkko- ja ohjelmistotoimilupien voimassaoloaikoja. Toimilupakausia muutetaan, jotta Norkring AS:lle marraskuussa 2015 myönnetyt verkkotoimiluvat ehditään jakaa uudelleen yhtiön luovuttua toimiluvistaan.

Vuonna 2017 alkavan verkko- ja ohjelmistotoimilupakauden kokonaisaikataulua siirretään päätöksellä noin neljällä kuukaudella eteenpäin, jotta voidaan turvata viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus muuttuneissa markkinaolosuhteissa. Norkringin palauttamat toimiluvat kanavanippuihin B, C ja D tullaan jakamaan uudestaan syksyn 2016 aikana.

Valtioneuvosto päätti muuttaa Digita Oy:lle UHF-alueen kanavanippuihin A, B, C, D ja H, DNA Oy:lle VHF-alueen kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C, sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun Elisa Oyj:lle myönnettyjä voimassa olevia ja 9.1.2017 päättyviä verkkotoimilupia siten, että toimiluvat ovat voimassa 16.5.2017 saakka.

Valtioneuvosto päätti muuttaa UHF-alueen Digita Oy:lle kanavanippuihin A ja F, VHF-alueen DNA Oy:lle kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C, sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun Elisa Oyj:lle 12.11.2015 myönnettyjä ja 10.1.2017 voimaan tulevia verkkotoimilupia siten, että toimiluvat tulevat voimaan vasta 17.5.2017.

Valtioneuvosto päätti muuttaa kaikkia voimassa olevia ohjelmistotoimilupia siten, että toimiluvat ovat voimassa 16.5.2017 saakka.