Ändrade giltighetstider för nät- och programkoncessioner

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2016 13.25
Nyhet

Statsrådet beslutade den 8 september att förlänga giltighetstiderna för de nät- och programkoncessioner som beviljats för markbunden televisionsverksamhet. Koncessionsperioderna ändras för att de koncessioner som Norkring AS beviljades i november 2015 ska kunna tilldelas på nytt sedan bolaget avstått från dem.

Den övergripande tidsplanen för den nät- och programkoncessionsperiod som börjar 2017 senareläggs med c. fyra månader i avsikt att trygga tillgången till kommunikationsnät och tjänster i det ändrade marknadsläget. De koncessioner som Norkring lämnat tillbaka i kanalknippena B, C och D kommer att tilldelas på nytt under hösten 2016.

Statsrådet har beslutat att ändra de gällande nätkoncessioner som beviljats Digita Ab i UHF-området för kanalknippena A, B, C, D och H, DNA Ab för VHF-området i kanalknippena VHF A, VHF B och VHF C samt Elisa Abp för det regionala kanalknippet i Österbotten och som går ut den 9 januari 2017 så att koncessionerna gäller till och med den 16 maj 2017.

Enligt statsrådets beslut ändras de nätkoncessioner som den 12 november 2015 beviljats Digita Ab i UHF-området för kanalknippena A och F, DNA Ab för VHF-området i kanalknippena VHF A, VHF B och VHF C samt Elisa Abp för det regionala kanalknippet i Österbotten och som avsetts träda i kraft den 10 januari 2017 så att de inte träder i kraft förrän den 17 maj 2017.

Statsrådet beslutade på motsvarande sätt att ändra alla de gällande programkoncessionerna så att de är giltiga till och med den 16 maj 2017.