Väylämaksut puolitetaan ja ratavero poistetaan vuosiksi 2015-2017

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2014 11.38 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

22.3.2017: Tiedotteeseen lisätty linkki pääministeri Juha Sipilän strategiseen ohjelmaan (29.5.2015), jossa todetaan seuraavasti: "Teollisuuden kilpailukykyä turvataan pidentämällä rataveron poistoa sekä väylämaksujen puolittamista yhdellä vuodella."

--

Hallitus esittää väliaikaista lakia väylämaksujen alentamiseksi ja rataveron poistamiseksi. Muutokset liittyvät vuoden 2015 budjettiesitykseen.

Väylämaksut on tarkoitus puolittaa vuosiksi 2015-2017. Samalla ajanjaksolla ei rautateiden tavaraliikenteessä perittäisi rataveroa.

Laeilla kompensoidaan EU:n rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia merenkululle ja rautatieliikenteelle.

Valtion tuloja väylämaksujen ja rataveron muutokset alentaisivat väliaikaisesti yhteensä 55,7 miljoonaa euroa vuodessa. Toimenpiteiden tavoitteena on keventää elinkeinoelämän, erityisesti teollisuuden, kustannusrasitetta.

Väylämaksujen yksikköhintoja alennetaan niin, että painotus on lastialuksilla ja parhailla jääluokilla. Liikennevirastolle palveluja tuottavilta jäänmurtajilta väylämaksua ei perittäisi jatkossa lainkaan. Tämä muutos olisi pysyvä.

Saimaan kanavaa ja sisävesiä koskevia väylämaksusäännöksiä selkeytetään. Aluksilta perittäisiin maksu vain silloin, kun alus purjehtii rannikkosatamasta Saimaan satamaan tai Saimaalta rannikon satamaan.

Lisäksi erillinen lästimaksujärjestelmä halutaan kumota vanhentuneena ja hallinnollisesti työläänä. Aluksilta kerättävistä lästimaksuista on jaettu avustuksia merimiesten huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseen. Jatkossa näitä toimintoja tuettaisiin suoraan työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sisäministeriön budjettivaroista, ja lästimaksu otettaisiin huomioon väylämaksussa.

Uutena asiana väylämaksulakiin ehdotetaan menettelyä tilanteissa, joissa alukselta puuttuu jääluokkamerkintä tai sen voimassaolo on päättynyt. Aluksen väylämaksu laskettaisiin silloin heikoimman jääluokan mukaan.

Lisätietoja

Väylämaksut, ratavero: ylitarkastaja Olessia Manner, 0295 34 2887

Väylämaksujen alennukset: liikenneneuvos Tuomo Suvanto, 0295 34 2403

Lästimaksut: kansainvälisten asioiden neuvos Laura Eiro, 0295 34 2668