Väylämaksujen hinnat laskevat kaikilla aluksilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2008 13.26
Tiedote

Väylämaksujen yksikköhinnat laskevat kaikilla alustyypeillä keskimäärin 1,6 prosenttia. Väylämaksun määräytymisperusteet säilyvät ennallaan.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 2. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alusta.

Väylämaksun alennuksella ei muuteta maksun määräytymisperusteita, joita ovat mm. aluksen käyntikerrat, nettovetoisuus ja jääluokka.

Väylämaksun enimmäismäärä aluskäynnillä on 98 400 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksun enimmäismäärä on 29 620 euroa ja risteilyaluksen 40 640 euroa.

Väylämaksujen vuotuinen enimmäismäärä on lastialuksilla 10 ja matkustaja-aluksilla 30 maksua. Kun alukset ovat suorittaneet enimmäismäärän, ne vapautetaan loppuvuodeksi enemmistä väylämaksuista.

Väylämaksuja arvioidaan kertyvän vuoden aikana 75,4 miljoonaa euroa. Väylämaksuja alentamalla estetään arvioidusta liikenteen kasvusta vuonna 2009 aiheutuva ylikatteellisuus.

Väylämaksu on tarkoitettu käytettäväksi kauppamerenkulun tarpeista aiheutuviin Merenkulkulaitoksen menoihin.

Lisätietoja: merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659 324