Farledsavgifterna sjunker för alla farkoster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2008 13.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Farledsavgifternas enhetspriser sjunker med i medeltal 1,6 procent för alla typer av farkoster. Grunderna för hur avgiften bestäms förblir oförändrade.

Regeringen beslutade om innehållet i ett lagförslag i ärendet torsdagen den 2 oktober. Avsikten är att lagen träder i kraft från början av 2009.

Vid sänkningen av farledsavgiften förändras inte grunderna för hur avgiften bestäms, som bland annat är antalet fartygsbesök, fartygets nettotonnage och dess isklass.

Den högsta farledsavgiften för ett fartygsbesök är 98 400 euro. Den högsta farledsavgiften för ett passagerarfartyg är 29 620 euro och för ett kryssningsfartyg 40 640 euro.

Det största antalet farledsavgifter per år är för lastfartyg 10 och för passagerarfartyg 30 avgifter. När fartygen betalat det maximala antalet befrias de från fler farledsavgifter för resten av året.

Farledsavgifterna uppskattas under året inbringa 75,4 miljoner euro. Genom att man sänker farledsavgifterna förhindrar man den övertäckning som 2009 uppkommer av att trafiken uppskattas öka.

Farledsavgiften är avsedd att användas för de utgifter Sjöfartsverket har för att tillgodose handelssjöfartens behov.

Ytterligare information: sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324