Varustamoliikelaitoksen omaisuus Arctia Holding Oy:lle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2009 9.37 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.55
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää Varustamoliikelaitos Finstashipin omaisuuden ja liiketoiminnan vuoden alussa aloittavalle valtion yhtiölle. Liikenneministeri Anu Vehviläinen allekirjoitti luovutusasiakirjan 22. joulukuuta 2009.

Valtioneuvosto oikeutti 10. joulukuuta 2009 ministeriön luovuttamaan valtion puolesta Varustamoliikelaitoksen hallinnassa olevan omaisuuden, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminnan, lukuun ottamatta väyläpalveluliiketoimintaa, Arctia Holding Oy:lle sekä allekirjoittamaan luovutusta koskevan luovutuskirjan.

Luovutettava kokonaisuus on arvoltaan noin 72,6 miljoonaa euroa apporttiehdoin. Ministeriö merkitsi edellä mainittua omaisuutta vastaan valtion puolesta Arctia Holding Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä (18 697 500 euroa).

Joulukuun alussa perustettu Arctia Holding Oy on perustamisvaiheen yhtiö. Yhtiö jatkaa 1.1.2010 alkaen Arctia Shipping Oy nimisenä valtion osakeyhtiönä. Yhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

Varustamoliikelaitoksen palveluksessa olevat noin 400 henkilöä siirtyvät Arctia Shipping Oy:n palvelukseen 1.1.2010. Yhtiö ottaa siirtyvälle henkilöstölle lisäeläkevastuuvakuutuksen. Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta ja sen henkilöstö siirtyvät samanaikaisesti perustettavaan Meritaito Oy:n palvelukseen.

Arctia Holding Oy:n aloittava tase on noin 157,3 miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa on 72,6 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 46,2 prosenttia.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068
Neuvotteleva virkamies Rita Linna, puh. (09) 160 28559, 040 582 9699