Varustamoille myönnetty ympäristöinvestointitukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2014 13.48 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt kahdeksalle varustamolle ja näiden 45 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Avustukset on tarkoitettu aluksiin jälkikäteen asennettavien laitteiden ja polttoainejärjestelmämuutosten investointikustannusten tukemiseen.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnettiin 30 miljoonan euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen. Syyskuussa määrärahasta jaettiin 19 miljoonaa euroa. Myöntöpäätösten jälkeen varustamot palauttivat jo myönnettyjä avustuksia 11,7 miljoonaa euroa. Yhteensä valtio on myöntänyt alusten ympäristöinvestointeihin tukea 20,3 miljoonaa euroa.

Tukea saavat ESL Shipping, Tallink Silja Oy, Eckerö Shipping, Finnlines Oyj, Bore Oy Ab, Godby Shipping Ab, Oy Langh Ship Ab ja Containerships Ltd. Investoinnit on toteutettava tämän vuoden aikana.

Toiselle hakukierroksella avustusta haettiin yhteensä noin 37 miljoonaa euroa.

Euroopan komission vaatimuksen mukaisesti hakemusten arvioinnissa on otettu huomioon varsinaisten investointikustannusten lisäksi vuotuiset lisäkustannukset ja lisätuotot viiden vuoden ajalta investoinnin käyttöönoton jälkeen.

Kaikkia hakijoiden ilmoittamia kustannuksia ei ole hyväksytty tukikelpoisiksi kustannuksiksi, sillä ne eivät ole ministeriön antamien hakuohjeiden tai EU:n ympäristötukisuuntaviivojen mukaisia tukikelpoisia kustannuksia. Yksi hakemuksista lisäksi peruutettiin käsittelyvaiheessa.

Toisen hakukierroksen myötä Suomen kauppalaivasto on pääosin tullut ympäristöinvestointituen piiriin. Rikkidioksidipäästöjen määrä Suomen aluevesillä on vaihdellut vuosittain noin 30 600 tonnista noin 48 600 tonniin. Suomen alusrekisterissä olevien alusten osalta laskevat rikkipäästöt vuoden vaihteessa yhteen kymmenesosaan.


Lisätietoja
Yksikön päällikkö, erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568