Valtioneuvosto tukee sähköisen raskaan liikenteen kehittämistä 5 miljoonalla eurolla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2022 13.25 | Julkaistu suomeksi 14.2.2022 klo 10.44
Tiedote
Rekka ja henkilöautoja lumisella tiellä. (Kuva: Shutterstock)
Rekka ja henkilöautoja lumisella tiellä. (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto antoi 3.2.2022 asetuksen sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen vuosina 2022-2025 myönnettävästä avustuksesta. Asetus tulee voimaan 15.2.2022.

Talousarviossa sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa. Avustus rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tuloilla ja sillä pyritään lisäämään tuottavuuskasvua sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti.

Valtionavustuksen on tarkoitus edistää raskaan liikenteen toimialan valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana. Tuen avulla pyritään mahdollistamaan liiketoimintaan ja vientimahdollisuuksiin johtavien innovaatioiden syntyminen. Avustusta myönnetään sähköistä raskasta liikennettä tukevan palveluketjun kehityshankkeille sekä alalla toimivien ekosysteemien eli liiketoimintaverkostojen toiminnan edistämiseen.

Avustus tukee Liikennealan kestävän kasvun ohjelma tavoitteita

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat 30.6.2021 Liikennealan kestävän kasvun ohjelman vuosille 2021-2023. Ohjelman tavoitteena on liikenteen toimialan innovaatioiden ja kansainvälisen kasvun edistäminen kestävillä ratkaisuilla.

Nyt myönnettävällä valtionavustuksella mahdollistetaan sähköisen raskaan liikenteen palveluketjuun liittyvää tutkimusta, kokeiluja ja innovaatioita sekä alan liiketoimintaekosysteemin rakentamista ja toimintaa kasvuohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Mitä seuraavaksi?

Asetus valtionavustuksesta tulee voimaan 15.2.2022. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille ja toimiville yrityksille sekä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille. Tukea voi hakea myös alalla toimivan ekosysteemin kehittämiseen ja toimintaan.

Rahoitushaku alkaa kevään 2022 aikana. Avustukset myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka tiedottaa rahoitushaun avaamisesta myöhemmin.


Lisätietoja

ylitarkastaja Helinä Teittinen, p. 050 477 0519, helina.teittinen(at)gov.fi (10.2.2022 saakka)

neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, p. 050 441 5730, tiia.orjasniemi(at)gov.fi

yksikön johtaja Emil Asp, p. 040 509 9757, emil.asp(at)gov.fi