Valtioneuvosto linjasi kantojaan viestintäinfran tehostamisesta – jäsenmaille jäätävä liikkumavaraa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2023 13.11
Tiedote
Etualalla tietoliikennemasto. Taustalla vihreää metsää, peltoja ja vesistöä.
Tietoliikennemasto ja asutusta Parikkalassa (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto toimitti 27.4.2023 eduskunnalle U-kirjelmän Euroopan komission asetusehdotuksesta nopeiden viestintäverkkojen käyttöönoton tehostamiseksi. Valtioneuvosto kannattaa ehdotuksen tavoitteita, mutta pitää tärkeänä, että jäsenvaltioille jää riittävästi liikkumavaraa. 

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen 23.2.2023. Ehdotuksen tavoitteena on edistää huippunopeiden viestintäverkkojen kustannustehokasta käyttöönottoa sekä houkutella investointeja kuituverkkoihin ja 5G-yhteyksien käyttöönottoon nykyistä paremmin. Tarkoituksena on edistää olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja uuden fyysisen infrastruktuurin yhteisrakentamista. Asetuksen on tarkoitus kumota niin kutsuttu yhteisrakentamisdirektiivi.

Kansalliset erityispiirteet otettava huomioon

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että asetuksen täytäntöönpanossa otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet. Osa jäsenvaltioista, kuten Suomi, on ottanut kansallisesti käyttöön toimenpiteitä, jotka menevät EU:n yhteisrakentamisdirektiiviä pidemmälle.

Valtioneuvosto kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sisäverkon omistajuuteen. Asetuksessa tulee varmistaa, että sisäverkkoja koskevat kansalliset säädökset voidaan pitää voimassa.

Valtioneuvosto katsoo, että ehdotuksen mukaiset lupahakemusten käsittelyajat ovat haastavan lyhyitä. Valtioneuvosto pitää kuitenkin kannatettavana, että rakennustöitä varten tarvittavat luvat voisi hakea keskitetysti samasta sähköisestä palvelusta.

Sääntelyn toimeenpanosta ei saisi aiheutua jäsenvaltioille kohtuutonta hallinnollista tai taloudellista taakkaa. Nykymuodossaan asetuksen soveltaminen vaatisi merkittäviä järjestelmäkehityksen hankkeita ja kansallisia lakimuutoksia. Tämän vuoksi valtioneuvosto katsoo, että ehdotettua kuuden kuukauden voimaantuloaikaa tulisi pidentää.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 27.4.2023. Kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti muodostavat ehdotukseen omat kantansa. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sofia Lindbäck, p. 0295342165, [email protected]