Valtioneuvosto linjasi kantansa TEN-T-asetusehdotuksen muutoksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 11.15 | Julkaistu suomeksi 8.9.2022 klo 11.03
Tiedote
Rekka moottoritiellä (Kuva: Shutterstock)
Rekka moottoritiellä (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto toimitti 2.9.2022 eduskunnalle u-jatkokirjelmän Euroopan komission TEN-T-asetusehdotusta muuttavasta ehdotuksesta.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Komissio julkaisi heinäkuussa 2022 TEN-T-asetusehdotusta muuttavan ehdotuksen, jolla reagoidaan muuttuneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen.

Itäisen Suomen yhteydet turvattava

Euroopan komissio on esittänyt, että Venäjä ja Valko-Venäjä poistetaan TEN-T-kartoilta, koska TEN-T-verkon laajentuminen Venäjälle ja Valko-Venäjälle ei ole enää tavoitteena eikä toivottavaa. Komissio on esittänyt myös, että Venäjän ja Valko-Venäjän rajoille johtavat yhteydet siirretään ydinverkolta kattavalle verkolle. Eurooppalaisten liikennekäytävät (nykyiset ydinverkkokäytävät) sopeutetaan edellä mainittuihin muutoksiin.

Suomi tukee näkemystä, jonka mukaan rajat ylittävien yhteyksien kehittäminen Venäjälle ei ole tällä hetkellä enää kansallisesti tai EU-tasolla prioriteetti, ja Venäjä ja Valko-Venäjä tulee poistaa TEN-T-kartoilta. Suomi kuitenkin korostaa, että tämän seurauksena ehdotetut muutokset TEN-T-verkon laajuudessa eivät saa heikentää itäisen Suomen kansallisesti ja alueellisesti tärkeiden tie- ja ratayhteyksien kehittämistä. Suomi suhtautuu kriittisesti ehdotukseen ydinverkon ratayhteyksien päättymisestä Kouvolaan Vainikkalan sijaan sekä ehdotukseen maanteiden ydinverkon päättymisestä Haminaan Vaalimaan sijaan.

Suomi voi viime kädessä tarkastella Venäjän rajalle johtavien viimeisten osuuksien siirtämistä ydinverkolta kattavalle verkolle osana asetusehdotuksesta saavutettavaa kokonaisratkaisua ja Suomen kokonaisetua, edellyttäen, että siirto ei vaaranna kyseisten tie- ja ratayhteyksien rahoituskelpoisuutta Verkkojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe Facility, CEF). Suomi korostaa, että siirto ei vaaranna kyseisten rata- ja tieyhteyksien kehittämistä kansallisista tarpeista käsin.

Raideleveyttä koskevissa kysymyksissä oltava mahdollisuus käyttää kansallista harkintaa

Komissio on esittänyt vaatimuksen rakentaa uudet TEN-T-verkon raideyhteydet eurooppalaisen standardin (1435 mm) raideleveyteen ilman poikkeuksia ja tehdä olemassa olevan TEN-T-rataverkon osalta suunnitelma siirtymiseksi eurooppalaisen standardin raideleveyteen lukuun ottamatta niitä verkon osia, joilla tämä ei ole hyöty-kustannussyistä perusteltua.

Suomi suhtautuu erittäin kriittisesti muutoksiin raideleveyteen ja katsoo, että raideleveyttä koskevissa kysymyksissä on oltava mahdollisuus käyttää kansallista harkintaa. Suomen näkemyksen mukaan joustamaton vaatimus rakentaa uudet rataosuudet suomalaisesta raideleveydestä poikkeavaan eurooppalaiseen standardileveyteen olisi Suomen rataverkon kannalta kohtuuton. Vaatimuksia asetettaessa tulisi huomioida Suomen maantieteellinen sijainti sekä Suomen rataverkon hyvin rajattu yhteys eurooppalaisen standardileveyden rataverkkoon, koska uusien osuuksien rakentaminen eurooppalaiseen standardileveyteen ei lisäisi verkon yhteentoimivuutta muun TEN-T-verkon kanssa.

Mitä seuraavaksi?

TEN-T-asetuksen muutosehdotuksen käsittely jatkuu EU:n neuvostossa syksyllä, ja Suomi jatkaa vaikuttamistyötä.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, [email protected], p. 050 414 0330

hallitussihteeri Eeva Ovaska, [email protected], p. 050 471 1023