Valtion kyberturvallisuusjohtajan toiminto muutetaan toimistoksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2023 14.28
Tiedote
Kuvassa liikenne- ja viestintäministeriön logo
LVM (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriöön sijoitettu valtion kyberturvallisuusjohtajan toiminto muutetaan valtion kyberturvallisuusjohtajan toimistoksi. Sen päällikkönä toimii valtion kyberturvallisuusjohtaja. 

Valtioneuvosto antoi asetuksen liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 30.11.2023. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on muuttanut asetuksella ministeriön työjärjestystä. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2024.

Kyseessä on hallinnollinen muutos, jolla varmistetaan tarkoituksenmukainen esihenkilötyöskentely. Toimintoon on rekrytoitu useampi henkilö vuoden 2023 lisätalousarviossa myönnetyllä määrärahalla.

Muutos ei laajenna ministeriön toimialaa tai tehtäviä eikä vaikuta kyberturvallisuusalan toimijoiden tehtäviin tai vastuujakoihin.

Liikenne- ja viestintäministeriöön perustettiin vuoden 2023 alusta pysyvä valtion kyberturvallisuusjohtajan virka. Valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä on laaja-alainen ja tukee kyberturvallisuuteen liittyvää valtioneuvostotason ennakointia, varautumista ja päätöksentekoa. Sittemmin tehtävät ovat lisääntyneet ja kyberturvallisuusjohtajan tehtävä on laajentunut toiminnoksi.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Saara Kulmala, p. 0295 342 033, [email protected]