Funktionen som statens cybersäkerhetsdirektör ändras till byrå

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 14.28 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 14.39
Pressmeddelande
Kuvassa liikenne- ja viestintäministeriön logo
Kommunikationsministeriet (Bild: Kommunikationsministeriet)

Funktionen som statens cybersäkerhetsdirektör vid kommunikationsministeriet ändras till statens cybersäkerhetsdirektörs byrå. Chef för byrån är statens cybersäkerhetsdirektör. 

Statsrådet utfärdade en förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsministeriet den 30 november 2023. Dessutom har kommunikationsministeriet genom förordning ändrat ministeriets arbetsordning. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2024.

Det är fråga om en administrativ ändring som ska säkerställa ett ändamålsenligt chefsarbete. Det har rekryterats flera personer till funktionen med det anslag som beviljats i tilläggsbudgeten för 2023.

Ändringen kommer inte att utvidga ministeriets ansvarsområde eller uppgifter och kommer inte heller att påverka uppgifterna eller ansvarsfördelningen för aktörerna inom cybersäkerhetsområdet.

Vid kommunikationsministeriet inrättades vid ingången av 2023 en permanent tjänst som statens cybersäkerhetsdirektör. Statens cybersäkerhetsdirektör har en omfattande uppgift och ska stöda prognostiseringen, beredskapen och beslutsfattandet på statsrådsnivå i fråga om cybersäkerhet. Senare har uppgifterna ökat och uppdraget som cybersäkerhetsdirektör utvidgats till en funktion.


Mer information:

Saara Kulmala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 033, [email protected]