Valtion kyberturvallisuusjohtaja on nimitetty

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2020 13.35 | Julkaistu suomeksi 12.6.2020 klo 15.41
Tiedote
Rauli Paananen, valtion kyberturvallisuusjohtaja 1.4.2020 alkaen. (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)
Rauli Paananen, valtion kyberturvallisuusjohtaja 1.4.2020 alkaen. (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)

Valtioneuvosto nimitti 27.2.2020 valtion kyberturvallisuusjohtajaksi Rauli Paanasen. Hän siirtyy valtion kyberturvallisuusjohtajaksi Liikenne- ja viestintävirastossa toimivan Kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen osastopäällikön tehtävästä.

Valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä on sijoitettu liikenne- ja viestintäministeriöön. Johtajan toimikausi alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2021. 

Mistä kyberturvallisuudessa on kyse ja mitä valtion kyberturvallisuusjohtaja tekee?

Kyberturvallisuusjohtajan tehtävä perustuu valtioneuvoston vuonna 2019 hyväksymään Suomen kyberturvallisuusstrategiaan. Strategian mukaan kyberturvallisuusjohtajan tehtävänä on sovittaa yhteen kyberturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua ja varautumista.

"Suomalainen yhteiskunta tarvitsee entistä vahvempaa kyberturvallisuuden strategista johtamista ja osaamista. On tärkeää, että meillä on selkeä ja yhteinen näkemys siitä, mikä kyberturvallisuuden tila yhteiskunnassamme on ja miten sitä pitää kehittää", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Digitalisaatio on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. Se on valtavirtaa ja kiinteä osa kansalaisten arkea. Myös kyberturvallisuuden tulee olla sitä. Kyberturvallisuus on otettava huomioon jo palveluita rakennettaessa, ei vasta jälkikäteen palveluita käyttöönotettaessa.

"Mielikuvaturvallisuuden sijaan haluamme Suomessa keskittyä oikeaan, rakenteelliseen turvallisuuteen. Digiturvallisuudella pitäisi olla minimivaatimukset kaikkialla yhteiskunnassa, kaikissa palveluissa", sanoo ministeri Harakka. 

"Päätyöni on saada aikaiseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelma. Kansallinen kyberturvallisuus rakennetaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Meistä jokainen voi osaltaan vaikuttaa yhteiseen kyberturvallisuuteemme", sanoo 1.4. työnsä aloittava valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen.

Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma selkeyttää hankkeiden ja tutkimuksen kokonaiskuvaa sekä konkretisoi kansallisia linjauksia. Ohjelma kestää hallituskausien yli.

"Kyberturvallisuuteen liittyvät asiat ovat kansalaistaitoja. Palveluiden käyttäjien lisäksi jokaisen johtajan ja työntekijän pitää olla kiinnostunut omasta ja organisaationsa kyberturvallisuudesta. Myös kunnissa on osattava perusasiat. Kunta on kansalaisen ensimmäinen ja monesti se tärkein kontakti yhteiskunnan palveluihin", sanoo kyberturvallisuusjohtaja Paananen. 

Mikä on Suomen kyberturvallisuustrategia?

Valtion kyberturvallisuusjohtajan tehtävä perustuu valtioneuvoston vuonna 2019 hyväksymään periaatepäätökseen, Suomen kyberturvallisuusstrategiaan.

Periaatepäätöksen kolme strategista linjausta ovat kansainvälinen yhteistyö, kyberturvallisuuden johtamisen, suunnittelun ja varautumisen parempi koordinaatio sekä kyberturvallisuuden osaamisen kehittäminen. 

Strategia perustuu hallitusohjelmakirjaukseen "Kansallista kyberturvallisuutta edistetään päivittämällä Suomen kyberturvallisuusstrategia ja laatimalla kyberturvallisuuden kehittämisohjelma."

Kansallisen kyberturvallisuuden toteutus kytkeytyy Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (2017) ja siinä kuvattuihin yleisiin varautumisen ja turvallisuuden yhteensovittamisen periaatteisiin. Strategia ja sen toimeenpano ovat myös osa EU:n kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Mitä seuraavaksi?

Valtion kyberturvallisuusjohtajaksi nimitetty Rauli Paananen aloittaa työnsä 1.4.2020.

Kyberturvallisuusjohtajan johdolla käynnistetään välittömästi kyberturvallisuuden kehittämisohjelman laatiminen.

Kehittämisohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Laura Vilkkonen, ylijohtaja, p. 040 500 0817

Rauli Paananen, valtion kyberturvallisuusjohtaja 1.4.2020 alkaen, p. 0295 342 212 (puhelinnumero päivitetty 12.6.2020)