Statens cybersäkerhetsdirektör har utnämnts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2020 13.35 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 15.41
Pressmeddelande
Statsrådet utnämnde den 27 februari 2020 Rauli Paananen till statens cybersäkerhetsdirektör. (Foto: (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)
Statsrådet utnämnde den 27 februari 2020 Rauli Paananen till statens cybersäkerhetsdirektör. (Foto: (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)

Statsrådet utnämnde den 27 februari 2020 Rauli Paananen till statens cybersäkerhetsdirektör. Han övergår till uppdraget från tjänsten som avdelningschef för det nationella Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket.

Uppgiften som statens cybersäkerhetsdirektör är placerad vid kommunikationsministeriet. Direktörens mandattid börjar den 1 april 2020 fortsätter till och med den 31 december 2021.

Vad handlar cybersäkerheten om och vad gör statens cybersäkerhetsdirektör?

Uppdraget som cybersäkerhetsdirektör grundar sig på Finlands cybersäkerhetsstrategi, som statsrådet godkände 2019. Enligt strategin ska cybersäkerhetsdirektören samordna utvecklingen, planeringen och beredskapen i fråga om cybersäkerheten.

"Det finländska samhället behöver ett allt starkare strategiskt ledarskap och kunnande inom cybersäkerheten. Det är viktigt att vi har en klar och gemensam syn på cybersäkerhetens tillstånd i vårt samhälle och hur vi ska utveckla den", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Digitaliseringen är närvarande överallt i samhället. Den har ett stort genomslag och är en integrerad del av medborgarnas vardag. Även cybersäkerheten ska vara det. Cybersäkerheten ska beaktas redan när tjänsterna planeras, inte först i efterhand när de implementeras och börjar användas.

"I stället för föreställningar om säkerhet vill vi i Finland koncentrera oss på konkret, strukturell säkerhet. Den digitala säkerheten ska vara ett minimivillkor överallt i samhället, i alla tjänster", säger minister Harakka. 

"Min huvudsakliga uppgift är att utarbeta ett program för att utveckla cybersäkerheten. Den nationella cybersäkerheten byggs upp i samarbete mellan myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare. Vi kan alla bidra till vår gemensamma cybersäkerhet", säger statens cybersäkerhetsdirektör Rauli Paananen, som inleder sitt arbete den 1 april.

Programmet för utveckling av cybersäkerheten förtydligar helhetsbilden av projekt och forskning och konkretiserar de nationella riktlinjerna. Programmet pågår över regeringsperioderna.

"Cybersäkerhetsfrågor är medborgarfärdigheter. Utöver dem som använder tjänsterna ska varje direktör och arbetstagare vara intresserad av sin egen och sin organisations cybersäkerhet. Också i kommunerna måste man kunna grunderna. Kommunen är medborgarens första och ofta den viktigaste kontakten med samhällets tjänster", säger cybersäkerhetsdirektör Paananen.

Vad är Finlands cybersäkerhetsstrategi?

Uppdraget som statens cybersäkerhetsdirektör grundar sig på ett principbeslut som statsrådet godkände 2019, Finlands cybersäkerhetsstrategi.

De tre strategiska riktlinjerna i principbeslutet är internationellt samarbete, ledning av cybersäkerhet, förbättrad samordning av planering och beredskap samt utveckling av kompetens inom cybersäkerhet.

Strategin grundar sig på regeringsprogrammet enligt vilket den nationella cybersäkerheten främjas genom att man uppdaterar strategin för cybersäkerheten i Finland och utarbetar ett program för utveckling av den.

Förverkligandet av den nationella cybersäkerheten anknyter till Säkerhetsstrategin för samhället (2017) och till de i strategin beskrivna allmänna principerna om samordning av beredskapen och säkerheten. Strategin och genomförandet av den är också ett led i genomförandet av EU:s cybersäkerhetsstrategi.

Vad händer härnäst?

Rauli Paananen, som utnämnts till statens cybersäkerhetsdirektör, inleder sitt arbete den 1 april 2020.

Under ledning av cybersäkerhetsdirektören börjar man omedelbart utarbeta ett utvecklingsprogram för cybersäkerheten.

Programmet bereds i nära samarbete med olika intressegrupper.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, överdirektör, tfn 040 500 0817

Rauli Paananen, statens cybersäkerhetsdirektör fr.o.m. den 1 april 2020, tfn 0295 342 212 (telefonnummer uppdaterad 12.6.2020)