Valtion ja VR:n henkilöliikennesopimus EU-asetuksen mukaiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2009 14.36
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR Osakeyhtiö tulee tehdä sopimus henkilöliikenteen järjestämisestä. Sopimuksen on oltava 3. joulukuuta voimaan tulevan EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukainen. PSA mahdollistaa rautatieliikenteessä suorahankinnat.

Tällä hetkellä voimassa oleva rautatielain kohta, jolla VR:lle on myönnetty yksinoikeus henkilöliikenteeseen, on ristiriidassa palvelusopimusasetuksen kanssa. Asetuksessa yksinoikeus voidaan myöntää vain sopimuksella - ei kansallisella lainsäädännöllä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. marraskuuta, että liikenne- ja viestintäministeriö ja VR tekevät uuden sopimuksen rautateiden henkilöliikenteen hoitamisesta kymmeneksi vuodeksi.

Sopimuksessa LVM asettaa VR:lle henkilöliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen. Vastineeksi tästä LVM myöntää VR:lle yksinoikeuden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen. Yksinoikeus myönnetään niille rataosille, joilla VR tällä hetkellä hoitaa kotimaan henkilöjunaliikennettä. Muille rataosille voi tulla muita yrittäjiä.

Rautateiden henkilöliikenteeseen sovelletaan verkostoperiaatetta. Henkilöliikenteen palveluja on tarkasteltava kokonaisuutena, joka muodostuu kahdesta tekijästä eli yksinoikeussopimuksesta sekä kauko- ja lähiliikenteen ostosopimuksesta.

Ostamalla kannattamatonta henkilöliikennettä ja pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähiliikennettä, valtio pyrkii edesauttamaan liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325, ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474