Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnissä – lausuntokierros vaikutusten arviointiohjelmasta alkaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2019 10.33
Tiedote
Lausuntopyyntö. Kuvituskuva. (Kuva: LVM)
Lausuntopyyntö. Kuvituskuva. (Kuva: LVM)

Suomen ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja siitä, miten liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään ja miten sen vaikutuksia arvioidaan. Lausuntoja voi antaa 24.1.2020 asti.

Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tuodaan liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Suunnitelma valmistellaan parlamentaarisesti.

Parlamentaarinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran perjantaina 22. marraskuuta 2019. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin johtama työryhmä linjaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja ohjaa suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua.

Lausuntokierros suunnittelun lähtökohdista

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimet vaikuttavat ympäristöön, ihmisten liikkumiseen ja elinkeinoelämän kuljetuksiin. Nyt kansalaiset, sidosryhmät ja viranomaiset voivat kertoa näkemyksensä suunnitelman valmistelua varten.

Näkemyksiä pyydetään vaikutusten arvioinnin toteuttamisesta, joka on olennainen osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Vaikutusten arviointiohjelma sisältää kuvauksen siitä, miten suunnitelma laaditaan ja miten sen vaikutukset arvioidaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutuksia arvioidaan seuraavista näkökulmista:

1. Saavutettavuus sekä matkojen ja kuljetusten palvelutaso

2. Taloudellinen kestävyys

3. Sosiaalinen kestävyys

4. Ekologinen kestävyys

5. Turvallisuus

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointia ohjaa laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioimista sekä parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Suomen liikennejärjestelmään vaikuttavista tekijöistä pyydetään palautetta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kartoittanut Suomen liikennejärjestelmään vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ja liikennejärjestelmän nykytilaa.

Raporttiluonnoksesta järjestetään laaja kysely, jotta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu voidaan perustaa mahdollisimman pitkälle yhteisesti jaettuun käsitykseen siitä, mitä liikennejärjestelmään vaikuttavia muutostekijöitä tulee liikennejärjestelmäsuunnittelussa ottaa huomioon.

Palautetta Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutos -raporttiluonnoksesta voi antaa 31.12.2019 asti.

Mistä on kysymys?

Liikennejärjestelmä koostuu liikenneverkosta, palveluista, liikennejärjestelmän tukitoimista, kuten tiedosta ja liikenteen ohjauksesta, sekä kaikista liikennemuodoista eli tieliikenteestä, rautatieliikenteestä sekä vesi- ja lentoliikenteestä. 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma puolestaan sisältää toimenpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään, sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma.

Pitkäjänteisellä, yli hallituskausien ulottuvalla 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 24.1.2020 mennessä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Suunnitelmasta päättää valtioneuvosto. Suunnitelma laaditaan vuosiksi 2021-2032.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

Osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, [email protected], Twitter @LindstromSabina

Yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, [email protected], Twitter @TimoKievari

Erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 050 570 8334, [email protected], Twitter @valkonentuire