Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano etenee, mutta rahoitusratkaisuja tarvitaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2021 15.11 | Julkaistu suomeksi 13.10.2021 klo 15.42
Tiedote
Rekka ja autoja tiellä (Kuva: Harry Hykko/Shutterstock)
Rekka ja autoja tiellä (Kuva: Harry Hykko/Shutterstock)

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032 huhtikuussa 2021. Eduskunta on ottanut suunnitelmaan kantaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa vuosittain valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden etenemistä ja laatii siitä yhteenvetoraportin. Ensimmäinen yhteenvetoraportti julkaistiin 12.10.2021.

Yhteenvetoraportissa luodaan katsaus liikennejärjestelmän rahoitukseen sekä liikennejärjestelmän eri osa-alueita koskevien toimenpiteiden etenemiseen. Yhteenvetoraportti kattaa lähinnä valtion toimenpiteiden etenemisen. Tietoa hyödynnetään tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa ja se palvelee vuorovaikutteista liikennejärjestelmätyötä eri suunnittelutasoilla.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisessa keskeinen haaste on, etteivät keväällä 2021 päätetty julkisen talouden suunnitelma ja vuoden 2022 talousarvioehdotus sisällä suunnitelman mukaisia määrärahoja suunnitelman toimeenpanoon. Suunnitelmassa ei juurikaan esitetty uusia rahoitusta edellyttäviä toimenpiteitä vuodelle 2022, mutta pitemmällä aikavälillä rahoituksen puute tulee näkymään.

Toimenpiteet, jotka eivät edellytä rahoitusta, etenevät suunnitelman mukaisesti.

Liikennejärjestelmän tilannetta ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikennejärjestelmäanalyysissä. Ensimmäinen versio liikennejärjestelmäanalyysistä julkaistiin 4.10.2021.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Hanna Perälä, p. 050 305 0037, [email protected], Twitter @PeralaHanna

erityisasiantuntija Maria Torttila, p. 050 572 2237, [email protected], Twitter @TorttilaMaria


Timo Harakka