Genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplanen framskrider, men det behövs lösningar för finansieringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 15.11 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 15.42
Pressmeddelande
Bilar på vägen (Bild: Harry Hykko/Shutterstock)
Bilar på vägen (Bild: Harry Hykko/Shutterstock)

Statsrådet godkände i april 2021 en riksomfattande trafiksystemplan för åren 2021-2032. Riksdagen har tagit ställning till planen.

Kommunikationsministeriet följer årligen hur åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen framskrider och utarbetar en sammanfattande rapport om dem. Den första sammanfattande rapporten publicerades den 12 oktober 2021.

I den sammanfattande rapporten ges en översikt över finansieringen av trafiksystemet och hur åtgärderna inom trafiksystemets olika delområden framskrider. Den sammanfattande rapporten beskriver främst hur statens åtgärder framskrider. Informationen utnyttjas vid planeringen av nästa års verksamhet och den betjänar interaktivt trafiksystemarbetet på olika planeringsnivåer.

En central utmaning vid genomförandet av åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen är att den plan för de offentliga finanserna som fastslogs våren 2021 och budgetförslaget för 2022 inte innehåller planenliga anslag för genomförandet av planen. I planen föreslogs nästan inga nya åtgärder som kräver finansiering för 2022, men på längre sikt kommer bristen på finansiering att synas.

Åtgärder som inte kräver finansiering framskrider planenligt.

Läget i trafiksystemet och uppnåendet av målen för den riksomfattande trafiksystemplanen följs upp i Transport- och kommunikationsverkets analys av transportsystemet. Den första versionen av transportsystemanalysen publicerades den 4 oktober 2021.

Ytterligare information:

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, [email protected], Twitter @PeralaHanna

Maria Torttila, specialsakkunnig, tfn 050 572 2237, [email protected], Twitter @TorttilaMaria


Timo Harakka