Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja vaikutusten arviointi lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 16.24 | Julkaistu suomeksi 21.1.2021 klo 18.24
Tiedote
Rekka ja henkilöauto kevättalvella Lapissa (Kuva: Shutterstock)
Rekka ja henkilöauto kevättalvella Lapissa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arvioinnista. Lausuntoaika päättyy 23.2.2021.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan.

Suunnitelman laatiminen perustuu maanteistä ja liikennejärjestelmästä annettuun lakiin. Suunnitelmaluonnoksesta on tehty myös lain mukainen ympäristöarviointi.

Suunnitelmalla kehitetään koko Suomen liikennejärjestelmää

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.

Suunnitelma sisältää seuraavat asiat:

-visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050

-liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia koskeva arvio

-valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja niitä tarkentavat strategiset linjaukset

-toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja

-valtion rahoitusohjelma

Suunnitelmaa on valmisteltu parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa kesäkuusta 2019 lähtien.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yhdessä Väyläviraston kanssa päivittänyt liikenneverkon strategisen tilannekuvan. Se julkaistaan 21.1.2021. Tilannekuvassa tarkastellaan sekä valtion väyläverkon että muun liikenneverkon kehittämistarpeita, ja sitä hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanossa. Tilannekuva päivitetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arviointi on lausunnoilla 23.2.2021 asti.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksella saatu palaute huomioidaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä ennen päätöksentekoa sekä vaikutusten arvioinnissa.

Valtioneuvoston on tarkoitus antaa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, Twitter @TimoKievari

liikenneneuvos Hanna Perälä, p. 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, Twitter @KuuKaisa

erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 050 570 8334, Twitter @ValkonenTuire (vaikutusten arviointi)