Vaihtoehtoja liikenteen kasvihuonekaasujen vähennyskeinoihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2012 9.22
Tiedote

Ilmastopolitiikkaa koskevan ILARI-tutkimuksen loppuraportin mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2) olisi mahdollista laskea jopa 2 - 3 miljoonan tonnin tasolle vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2011 Suomen kotimaan liikenteen päästöt olivat noin 13,2 miljoonaa tonnia.

- Liikenteen kasvihuonekaasujen nopea vähentäminen on haastavaa, sillä liikennettä ei voi lopettaa. Se on välttämätöntä yhteiskunnan toiminnalle ja kehitykselle. Raportin perusteella voi kuitenkin päätellä, että mahdollisuudet ovat olemassa, mutta se vaatisi merkittäviä investointeja, toteaa liikenneministeri Kyllönen.

Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteisiin tavoitteisiin, jonka mukaan Suomen tulee vähentää liikenteen ja muiden ei-päästökauppasektoriin kuuluvien toimialojen kasvihuonekaasupäästöjä 16 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan komission liikenteen Valkoinen kirja "Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" asettaa liikenteen tavoitteeksi 60 % päästövähennyksen. Se tarkoittaa Suomen liikenteelle noin 5 milj. tonnin päästökattoa vuonna 2050.

Visiot keskustelun pohjaksi

ILARI-projektissa laadittiin Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitykselle uusi perusennuste sekä kahdeksan liikenteen kasvihuonepäästöjen visiota vuoteen 2050. Projektin loppuraportissa keskitytään kahteen tulevaisuusvisioon, joille esitetään myös toimenpiteet vision saavuttamiseksi.

Perusennusteen mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt laskevat vuoteen 2050 mennessä noin vuoden 1980-tasolle, eli reiluun kahdeksaan miljoonaan tonniin. Loppuraportissa esitettävät visiot kuvaavat huomattavasti radikaalimpia tulevaisuuksia. Niiden avulla kasvihuonekaasupäästöt olisi mahdollista laskea jopa 2 - 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä.

Visioista "Urbaani syke" on tietoliikennevetoinen tiivis kaupunkivisio. Visiossa talous kasvaa voimakkaasti, mutta kasvihuonekaasujen määrä vähenee, sillä ihmiset käyttävät tieliikenteen sijasta raideliikennettä. Toinen visio, "Runsaudensarvi", on myös talouden ja liikenteen kasvuvisio, mutta siinä tieliikenteen vähäpäästöiset ajoneuvoteknologiat ratkaisevat tulevat haasteet.

- Jos haluamme säilyttää nykyisen hyvinvoinnin, elintason ja elinkeinojen mahdollisuudet, meidän on tehtävä valintoja. Liikenteen ilmastopoliittisia toimenpiteitä tulisi suunnata entistä vahvemmin energiatehokkuuden ja energiansäästön suuntaan. Näissä talkoissa parhaita välineitä pitkällä aikavälillä ovat ehjä yhdyskuntarakenne ja lähipalvelujen saatavuuden varmistaminen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen sekä entistä vähäpäästöisempi ajoneuvoteknologia, sanoo ministeri Kyllönen.

- Nyt olisi tärkeää avata avoin keskustelu miten me pääsemme meille asetettuihin päästötavoitteisiin. Mihin olemme valmiit sitoutumaan, ja minkälaisia valintoja me itse kukin voimme oikeasti eri seuduilla tehdä, pohtii ministeri Kyllönen.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ILARI-projektin loppuraportin 18. syyskuuta 2012.


Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, p. 0295 34 2560