Vahvan sähköisen tunnistamisen kehittämisen edellytyksistä päästiin sopuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2008 10.17
Tiedote

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alainen sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen vahvan sähköisen tunnistamisen toimivien markkinoiden edellytyksistä Suomessa.

-Tämä tarkoittaa sitä, että jo lähivuosina Suomessa on edellytykset ottaa käyttöön esimerkiksi mobiilitunnistamiseen eli kännykän kautta tapahtuvaan tunnistamiseen perustuvia julkisia ja yksityisiä palveluita. Viimeisten esteiden poistaminen on kiinni yritysten välisistä neuvotteluista, sanoo viestintäministeri Suvi Lindén.

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnassa, samoin kuin sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmässä on edustettuna sekä julkinen että yksityinen sektori. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii viestintäministeri Lindén. Neuvottelukunnalle esitellään tänään yksimieliset kansalliset vahvan sähköisen tunnistamisen linjaukset, jotka muodostavat pohjan vahvan sähköisen tunnistamisen jatkokehittämiselle Suomessa. Tavoitteena on, että vahvan sähköisen tunnistamisen ympärille saadaan Suomessa syntymään nopeasti toimivat ja terveet markkinat. Helppokäyttöisen vahvan sähköisen tunnistamisen odotetaan lisäävän yleistä kiinnostusta sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin tarjontaan ja käyttöön.

-Vahvan sähköisen tunnistamisen avulla voidaan tulevaisuudessa vähentää kansalaisten käytössä olevien erilaisten käyttäjätunnus ja salasanayhdistelmien määrää. Samalla parannetaan sähköisten palveluiden turvallisuutta ja kuluttajan suojaa. Lindén toteaa.

Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan yksityiset ja julkisen sektorin palveluntarjoajat voivat hankkia tarvitsemansa sähköisen tunnistamisen palvelut markkinoilta toimivilta yrityksiltä. Myös kansalaiselle vaihtoehtoja on tarkoitus olla useita, joista kukin voi valita itselleen mieluisimman toimijan tarjoaman tunnistamispalvelun.

Vahvan sähköisen tunnistamisen luotettavuus perustuu muun muassa tekeillä olevassa vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjontaa sääntelevässä laissa annettaviin palveluntarjonnan perusedellytyksiin, palveluntarjoajien muodostamaan luottamusverkostoon ja toimivaan viranomaisvalvontaan.

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan käsittelyn jälkeen vahvasta sähköisestä tunnistamisesta valmistellaan valtioneuvostolle periaatepäätös yhdessä valtiovarainministeriön kanssa

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan verkkosivuilta löytyy lisää tietoa sähköisen tunnistamisen kansallisista linjauksista www.arjentietoyhteiskunta.fi.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Randell, p. (09) 160 28324, 0400 500 822 tai
Apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, p. (09) 160 28676, 040 522 2122