Vahvaa sähköistä tunnistamista koskevat lakimuutokset voimaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2019 13.38 | Julkaistu suomeksi 28.3.2019 klo 13.47
Tiedote
Verkko-ostoksen maksu kortilla ja tietokoneella (Kuva Shutterstock)
Verkko-ostoksen maksu kortilla ja tietokoneella (Kuva Shutterstock)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista muuttuu. Tavoitteena on lisätä turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen tarjontaa.

Hallitus esitti lain muutosten vahvistamista 28.3.2019. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 29.3.2019.

Lakiin tehdyt muutokset edistävät sähköisen tunnistamisen yleistymistä ja turvallisten sekä luotettavien sähköisten palveluiden kehittämistä. Muutoksilla tavoitellaan myös sitä, että tunnistuspalveluiden tarjoajien keskinäinen hinnoittelu olisi kohtuullista. Kohtuullinen hinnoittelu mahdollistaa sen, että vahvaa sähköistä tunnistamista voidaan hyödyntää verkkoasioinnissa entistä laajemmin.

Vahvalla sähköisellä tunnistamisella lisätään sähköisen asioinnin luotettavuutta ja turvallisuutta.  Tavoitteena on, että kuluttajille on tarjolla edullisia ja turvallisia palveluita. Muutokset kohdistuvat tunnistuspalvelujen tarjoajiin. Niillä ei ole suoria vaikutuksia kuluttajien verkkoasiointiin esimerkiksi verkkokaupoissa. Muutokset eivät myöskään suoraan vaikuta kuluttajille suunnattujen palveluiden hintoihin.

Muutokset edistävät markkinoiden kehittymistä

Tunnistusmarkkinat ovat kehittymässä ja kiinnostus palveluiden tuottamiseen kasvaa jatkuvasti.

Lakimuutoksilla varmistetaan, että palveluntuottajien keskinäinen hinnoittelu ei muodostu esteeksi vahvaan tunnistamiseen perustuvien palveluiden kehittämiselle.

Jatkossa vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toiminta ja sopimuksentekovelvoitteet ovat selkeämpiä.

Asian taustalla on hallitusohjelman tavoite digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomisesta. Hanke on osa hallituksen digitalisaatioon, kokeiluihin ja normien purkamiseen liittyvää kärkihanketta.

Tunnistuspalveluiden tarjoajat muodostavat luottamusverkoston

Vahvalla tunnistamisella varmistetaan, että verkossa asiointi tapahtuu turvallisesti ja oikean tahon kanssa. Tunnistuslaissa on määritelty tietoturvaan ja muihin tunnistamisen yksityiskohtiin liittyviä vaatimuksia, jotka vahvan tunnistamisen on täytettävä.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus valvoo vaatimusten noudattamista, antaa lakia tarkentavia määräyksiä ja ylläpitää julkista rekisteriä vaatimukset täyttävistä tunnistuspalvelun tarjoajista.

Tunnistuspalvelun tarjoaja liittyy automaattisesti luottamusverkostoon, kun se ilmoittaa toimintansa aloittamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle.  Vahvan sähköisen tunnistamisen aseman saaminen edellyttää ilmoituksen tekemistä.

Tunnistamispalveluita on mahdollista tarjota myös ilman Liikenne- ja viestintävirastolle tehtävää ilmoitusta. Silloin palvelu ei kuitenkaan saa vahvan sähköisen tunnistuspalvelun asemaa.

Luottamusverkostoon kuuluu tunnistusvälineiden tarjoajia, kuten pankkeja ja teleoperaattoreita, sekä välityspalveluiden tarjoajia. Välityspalvelun tarjoaja kokoaa yhteen eri tunnistuspalvelut ja niiden asiakaskunnan. Tarkoitus on, että vahvaa tunnistamista käyttävän verkkopalvelun tarvitsee tehdä sopimus vain yhden välityspalvelun tarjoajan kanssa. Aiemmin sopimus oli tehtävä jokaisen tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa erikseen. Luottamusverkoston toiminta perustuu lakiin ja se on käynnistynyt 1.5.2017.

Mitä seuraavaksi?

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2019. Ne sisältävät siirtymäajan, jonka kuluessa luottamusverkoston sopimukset on muutettava vastaamaan uusia vaatimuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto valvoo jatkossakin lain noudattamista ja arvioi luottamusverkoston enimmäishintasääntelyn tasoa vuosittain.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 050 524 2326