Vähemmistökielisille sanomalehdille tukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2014 13.24
Tiedote

Hallitus on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea saavat Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa ja Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab:lle myönnetään 440 000 euroa ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen. Alma Media Kustannus Oy:n julkaisema Lapin Kansa saa 40 000 euroa saamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen.

Uutena tuensaajana tänä vuonna on Karjalan kielen seura ry, jolle myönnetään 20 000 euroa karjalankielisen sanomalehden ja verkkojulkaisun julkaisukustannuksiin.

Tukea hakivat myös Psykosociala förbundet rf, Yggdrasil rf ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Nämä hakemukset hylättiin, koska yhteisöjen julkaisemat lehdet eivät täytä tukiasetuksen mukaista sanomalehden tai verkkolehden määritelmää.

Asetuksen mukaan sanomalehdeksi katsotaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään kerran viikossa. Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta toimitettua sähköistä julkaisua, jonka sisältöä täydennetään vähintään kolme kertaa viikossa.

Sanomalehdistön tuen tavoitteena on edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Tukea voi saada ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistavaan sanomalehteen ja verkkojulkaisuun. Lisäksi tuella helpotetaan saamenkielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.

Lisätietoja

viestintäneuvos Kari Ojala, p. 0295 34 2725