Stöd för tidningar på minoritetsspråk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2014 13.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att stöda tidningar som publiceras på de nationella minoritetsspråken och deras motsvarande nätpublikationer samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Stöd delas ut till Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa och Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab beviljas 440 000 euro för att stöda produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Alma Media Kustannus Oy:s publikation Lapin Kansa får 40 000 euro för producering av nyhetsmaterial på samiska.

Som ny stödtagare i år är Karjalan kielen seura ry, som beviljas 20 000 euro för publiceringskostnader för en karelskspråkig tidning och nätpublikation.

Stöd ansöktes också av Psykosociala förbundet rf, Yggdrasil rf och Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Dessa ansökningar avslogs eftersom de tidningar som publiceras av samfunden inte uppfyller stödförordningens definition på en tidning eller nätpublikation.

Enligt förordningen är en tidning en publikation som utkommer minst en gång per vecka. Med nätpublikation avses en elektronisk publikation i det öppna datanätet vars innehåll uppdateras minst tre gånger i veckan.

Syftet med stödet för tidningspressen är att främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och pluralismen i informationsförmedlingen. Stöd kan fås för tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk. Dessutom är stödet avsett att underlätta producering och publicering av material på samiska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska samt nyhetstjänster på svenska.

Ytterligare information:

Kari Ojala, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2725