Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain kokonaisuudistus parantaisi yhteiskunnan turvallisuutta – lakiluonnos lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2021 14.15 | Julkaistu suomeksi 8.6.2021 klo 12.12
Tiedote
Säiliöt odottavat kuljetusta (Kuva: Shutterstock)
Säiliöt odottavat kuljetusta (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö uudistaa vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevaa lakia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kuljetusten turvallisuutta, torjua mahdollisia ympäristövahinkoja sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. Uudistus selkeyttäisi ja yhtenäistäisi nykyistä vanhentunutta sekä osin epäselvää sääntelyä, ja parantaisi näin koko yhteiskunnan turvallisuutta. Ministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 2.8.2021.

Voimassa oleva laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta on vuodelta 1994. Lakia on muutettu useaan kertaan sen voimaantulon jälkeen, minkä lisäksi kuljetusalan toimintaympäristö on muuttunut 30 vuodessa huomattavasti.

Lausunnoille lähetetyn lakiluonnoksen tavoitteena on luoda yhtenäinen kokonaisuus tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä muun muassa poistamalla säädöksien tulkinnanvaraisuutta ja täsmentämällä viranomaisten valtuuksia. Tavoitteena on myös saattaa VAK-kuljetuksia koskevat säädökset vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia. Luonnoksessa on myös huomioitu VAK-kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö.

Konkreettisia muutoksia uudessa lakiluonnoksessa esitetään muun muassa VAK-kuljetusten valvontaan ja lain rikkomista koskeviin seuraamuksiin. Lisäksi luonnoksessa esitetään muutoksia VAK-kuljetuksien säilyttämistä koskevaan sääntelyyn, muun muassa tilapäiseen säilyttämiseen tarkoitettujen alueiden ja VAK-ratapihojen osalta.

Lakiluonnoksessa viranomaisilta vaadittaisiin jatkossa VAK-valvontasuunnitelmat. Liikenne- ja viestintävirasto toimisi viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin valtuudet antaa määräyksiä teknisluontoisista asioista.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevasta laista on lähetetty lausunnoille 2.6.2021. Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 2.8.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä ja lain on tarkoitus tulla voimaan kevään 2022 aikana.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 0295 342 304

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 0295 342 087