Uutta tieliikennelakia täydennetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2019 12.58 | Julkaistu suomeksi 15.2.2019 klo 13.07
Tiedote
Uuteen tieliikennelakiin valmistellaan täydennyksiä. (Kuva: Shutterstock)
Uuteen tieliikennelakiin valmistellaan täydennyksiä. (Kuva: Shutterstock)

Uuteen tieliikennelakiin tehdään täydennyksiä. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät täsmennyksiä myös tieliikennelakiin.

Muutokset liittyvät muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston toimivaltuuksiin liittyviä muutoksia tieliikennelaissa.

Osa esitetyistä muutoksista on lainsäädäntöteknisiä. Tällaisia ovat muun muassa kevytautoon ja HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyvien säädösten siirtäminen valtioneuvoston asetuksista lainsäädäntöön. Tämä selkeyttää ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä.

Mitä seuraavaksi?

Hanke tieliikennelain täydentämiseksi on käynnistetty ja lain valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä.

Uusi tieliikennelaki on jo hyväksytty ja se tulee voimaan 1.6.2020. Myös tieliikennelain täydennysten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 050 539 5346