Den nya vägtrafiklagen kompletteras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2019 12.58 | Publicerad på svenska 15.2.2019 kl. 13.07
Pressmeddelande

Kompletteringar görs i den nya vägtrafiklagen. Efter att lagen antagits har det skett ändringar annanstans i lagstiftningen, vilka förutsätter att det görs kompletteringar också i vägtrafiklagen.

Ändringarna anknyter till bl.a. ämbetsverksreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Med detta avses t.ex. ändringar i vägtrafiklagen som anknyter till Transport- och kommunikationsverkets samt Trafikledsverkets befogenheter.

En del av de föreslagna ändringarna är lagstiftningstekniska. Sådana är bl.a. överföringen av bestämmelserna om lätta bilar och HCT-fordonskombinationer från statsrådsförordningar till lagstiftningen. Detta gör lagstiftningen klarare och enklare.

Vad händer härnäst?

Ett projekt för att komplettera vägtrafiklagen har inletts och beredningen av lagen fortgår vid kommunikationsministeriet.

Den nya vägtrafiklagen har antagits och den träder i kraft den 1 juni 2020. Avsikten är att kompletteringarna av vägtrafiklagen ska träda i kraft samtidigt.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346