Uusi sopimus vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä jäänmurtoyhteistyötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2012 14.05
Tiedote

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy Suomen ja Ruotsin välisen jäänmurtosopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa jäänmurtajien saatavuutta ja vähentää odotusaikoja ja kustannuksia.

Sopimuksella syvennetään maiden välistä yhteistyötä talvimerenkulun palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Näin turvataan myös vaikeina jäätalvina nykyistä tehokkaammat ja taloudellisemmat jäänmurtopalvelut.

Sopimuksen myötä syntyy säästöjä, sillä jatkossa lähimpänä oleva murtaja avustaa aluksia niiden määräsatamasta riippumatta. Tämän vuoksi murtajien tyhjät siirtymät ja niistä johtuvat polttoaineenkustannukset ja odotukset vähenevät.

Pitkällä aikavälillä sopimusalueen jäänmurron kokonaiskustannukset alenevat, kun osapuolten ei tarvitse yksin ja itsenäisesti varata kalustoa pahimmista jäätilanteista selviämiseksi. Sopimuksen nojalla on mahdollista valmistella entistä tiiviimpää yhteistyötä jäänmurtoresurssien hallinnassa.

Sopimus on voimassa 20 vuotta. Sopimus edellyttää Suomelta viiden jäänmurtajan kapasiteettia. Näistä neljän pitää olla niin kutsuttuja A-luokan murtajia ja yhden B-luokan murtaja. Suomella on sopimuksen edellyttämät murtajat.

Suomi ja Ruotsi ovat harjoittaneet yhteistyötä jäänmurrossa jo vuodesta 1961 lähtien pohjoismaisen jäänmurtosopimuksen perusteella. Yhteistyötä on tehty ensisijaisesti Pohjanlahdella, mutta vaikeina jäätalvina myös koko Itämeren altaalla Suomeen tai Ruotsiin suuntautuvan liikenteen avustamiseksi.

Lisätietoja: yli-insinööri Jari Gröhn, p. 0295 34 2501