Ett nytt avtal förstärker isbrytningssamarbetet mellan Finland och Sverige

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2012 14.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president godkänner avtalet om isbrytningssamarbete mellan Finland och Sverige. Målet med avtalet är att förbättra tillgången till isbrytare, förkorta väntetiderna och minska kostnaderna.

Avtalet kommer att fördjupa samarbetet mellan länderna för planerandet och ordnandet av vintersjöfartstjänster. På detta sätt kan allt effektivare och mer ekonomiska isbrytningstjänster garanteras också under svåra isvintrar.

I och med avtalet görs besparingar då fartyg bistås av den isbrytare som befinner sig närmast, oberoende av fartygets anlöpshamn. Följaktligen minskar antalet tomma övergångar, vilket sänker bränslekostnaderna och förkortar väntetiderna som dessa övergångar orsakar.

På lång sikt sjunker helhetskostnaderna för isbrytning på avtalsområdet eftersom parterna inte själv tvingas anskaffa isbrytare för att klara av de allra svåraste isförhållandena. Avtalet gör det möjligt att bereda ett allt intensivare samarbete inom förvaltningen av resurser för isbrytning.

Avtalet gäller i 20 år. Avtalet förutsätter att Finland har en kapacitet på fem isbrytare. Av dessa ska fyra vara isbrytare av kategori A och en av kategori B. Finland har sådana isbrytare som avtalet kräver.

Finland och Sverige har samarbetat inom isbrytning sedan år 1961 genom ett nordiskt isbrytaravtal. Samarbetet har främst utförts på Bottniska viken, men under svåra isvintrar också på hela Östersjöområdet för att bistå trafik som riktar sig mot Finland och Sverige.

Ytterligare information: Jari Gröhn, överingenjör, tfn 0295 34 2501